Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

ALŽÍRSKÉ UMĚNÍ MEZI TRADICÍ A MODERNITOU

Výstava k 50. výročí vzniku samostatného Alžírska a navázání česko - alžírských diplomatických vztahů. 14. 3. - 19. 4. 2013

Je to právě půl století, co Alžírsko získalo samostatnost, a tedy i padesát let od navázání diplomatických vztahů se zeměmi včetně České republiky. České centrum Praha při této příležitosti představuje českému publiku současné alžírské umění v kontextu jeho tradice.

 „V současné alžírské kultuře jsou tradiční prvky zcela zásadní. Moderní architekti stále staví ksúry, hliněné paláce, dnes však splňující nejvyšší nároky na bydlení. Tradiční řemesla nejsou považována za muzeální záležitost: soutěže ve výšivce či zpracování kůže jsou prestižními celonárodnímu událostmi, kvalitní řemeslné výrobky hrají v dobře postavených domácnostech důležitou roli. Ani výtvarná umění se neoddělují od své minulosti – tradiční figurální miniatury byly ústředním motivem obrození alžírské malby v první polovině 20. století,“ říká kurátor výstavy ALŽÍRSKÉ UMĚNÍ MEZI TRADICÍ A MODERNITOU Antri Azeddine.

 Výstava představuje právě tento rozměr alžírského umění. Návštěvníci si budou moci prohlédnout výrobky od nejlepších současných alžírských řemeslníků, malby několika desítek současných výtvarníků i fotografie dnešních podob původně pouštní architektury. Od získání nezávislosti v roce 1962 urazilo alžírské výtvarné umění velký kus cesty. Stejně dynamicky se rozvíjely i jeho vztahy s evropskými zeměmi včetně České republiky. Výstava je oslavou obou těchto skutečností.

 V následujících měsících se bude díky spolupráci s alžírskou ambasádou v České republice a českou ambasádou v Alžírsku konat také reciproční výstava českých umělců v Alžíru.

Nad výstavou převzal záštitu J. E. pan Bélaïd Hadjem, velvyslanec Alžírska v České republice, a J. E. pan Pavel Klucký, velvyslanec České republiky v Alžírsku.

Kurátoři:  Yasmine Terki a Azeddine Antri

 

VÍCE INFORMACÍ:

Jolana Součková
České centrum Praha
T: 234 668 301
E:souckova@czech.cz
 
 
ČESKÁ CENTRA
________________________________________________________________________
Posláním Českých center je posilovat dobré jméno České republiky ve světě a prosazovat českou kulturní scénu na mezinárodním poli ve všech odvětvích - výtvarné umění, architektura, design, móda, scénická umění, film, hudba, literatura.  Jejich síť představuje 21 Českých center v zahraničí na 3 kontinentech. Jsou příspěvkovou organizací MZV ČR. České centrum Praha je součástí sítě Českých center.

Podpora českého výtvarného umění v zahraničí patří mezi stěžejní aktivity Českých center. Vedle tradičních a již známých jmen se stále více zaměřují na prezentaci mladé umělecké scény, která získala prestižní česká ocenění a má velkou šanci zaujmout v prestižních zahraničních galeriích. Českou účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění v zahraničí doplňují doprovodnými programy.
Více informací:
ČESKÁ CENTRA – ústředí, oddělení komunikace,  komunikace@czech.cz
Petra Jungwirthová
T: 234 668 237
M: 725 890  030