Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

ARCHA POMOCI ODPLOUVÁ…

Slavnostní odplutí proběhne v Malostranské besedě 28. února od 20:00 během benefičního koncertu The Tap Tap.

Od ledna do února se mohli návštěvníci ARCHY POMOCI seznámit s různými druhy sociální a dobrovolnické práce a navštívit mnoho zajímavých akcí, workshopů a debat, spojených se sociální oblastí. České centrum Praha se tímto projektem přihlásilo k oslavám Roku dobrovolnictví, který na rok 2011 vyhlásila Evropská unie.

Během lednového programu byla v Českých centrech k vidění výstava Mezi dvěma světy, která představuje lidské vztahy prostřednictvím soch Ludmily Seefried–Matějkové a fotografií Zuzany Richter. Tento projekt vznikl v dílně internacionální umělecké společnosti „pro arte vivendi“ a v Rytířské ulici ho shlédlo okolo 1000 návštěvníků. Z dalších lednových akcí dále proběhlo debatní odpoledne, pořádané k příležitosti 20. výročí založení občanského sdružení Život 90, které se zabývá prací se seniory či nejrůznější divadelní workshopy.

Únorový měsíc začal v uměleckém duchu prostřednictvím výtvarné dílny zaměřené na haptiku. Tato dílna byla připravena ve spolupráci s nadací Artevide. Nadace se současně postarala o přednášku zabývající se unikátní Čečovu metodu, která umožňuje nevidomým dětem tvořit vlastní umělecká díla. Kromě dalších debat a projekcí na aktuální téma dobrovolnictví se v závěru celého projektu Archa pomoci představila českému publiku kapela Allstar Refjúdží Band, jejíž hudebníci různých národností se sešli až u nás v ČR, kde našli jako cizinci azyl a nový domov. Veškeré doprovodné programy a pořádané akce navštívilo přes 500 lidí.

The Tap Tap je kapela studentů se zdravotním postižením, která vznikla v roce 1998 v pražském Jedličkově ústavu. Záměrem hudebníků je umožnit co nejširšímu okruhu osob se zdravotním postižením rozvíjet svůj talent. Účast souboru The Tap Tap na velkých festivalech a možnost prezentovat se před širokým publikem, je pro členy kapely výjimečná příležitost ke zvýšení sebehodnocení a víry ve vlastní schopnosti. Obdiv  obecenstva je také nejlepší cestou k přirozené integraci.

Celý projekt Archa pomoci byl uspořádán pod záštitou starosty Městské části Prahy 1 Oldřicha Lomeckého, Goethe - Institutu Prag a Zastoupení Evropské komise v České republice.  

Vstupenky na závěrečný program činí na sezení 99 Kč a k dostání jsou již v tuto chvíli v Malostranské besedě nebo v síti Ticketstream.

VÍCE INFORMACÍ:

Radka Labendz
České centrum Praha
T: 777 055 040
E: labendz@czech.cz