Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

ARCHA POMOCI

Evropská komise vyhlašuje rok 2011 Rokem dobrovolnické práce. České centrum Praha se ARCHOU POMOCI k tomuto tématu připojuje připojuje.

 

Měsíc věnovaný sociálním vztahům a tématu dobrovolnictví, který jsme připravili pod záštitou starosty Městské části Praha 1 Oldřicha Lomeckého, ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice a řadou dalších institucí a kulturních organizací, nese název Archa pomoci.  Program bude zahájen vernisáží  výstavy soch Ludmily Seefried–Matějkové a fotografií Zuzany Richter s názvem Mezi dvěma světy.

Téměř denně se pak návštěvníci „archy" Českého centra Praha budou moci seznámit s různými obory sociální a dobrovolnické práce. Na bohatém doprovodném programu se podílejí významní odborníci i neziskové organizace, školy a instituce, působící zejména v Městské části Praha 1 - Bohnická divadelní společnost, Divadlo Archa, Goethe Institut Prag, Ježek a čížek, Inventura, Máme otevřeno, Městská část Praha 1, The Tap Tap, Zastoupení Evropské komise v České republice či Život 90.

Archa chce pod svojí střechou přivítat dospělé i dětské návštěvníky – ty, kteří museli ve svém životě bojovat se zdravotním hendikepem i ty, jejichž život se ubíral na první pohled snazší cestou...  Proč a jak se dokážou a mohou obě strany navzájem obohacovat a podat si ruce, bude hlavním smyslem ARCHY POMOCI.

-----

VÝBĚR Z PROGRAMU:

LEDEN 2011

19. 1. – 26. 2. 2011 / Mezi dvěma světy / Sochy Ludmily Seefried–Matějkové a fotografie Zuzany Richter, které se ve své práci zabývají integrací cizinců do společnosti.

22. 1. 2011, 14:00/ ŽIVOT 90 / Debatním odpoledne pořádané k příležitosti 20. výročí založení občanského sdružení Život 90, které se zabývá prací se seniory. 

25. 1. 2011, 18:30 a 19:30/ Inventura – Dobýváme veřejný prostor / O.s. Inventura, první platforma v ČR pro podporu a prezentaci umělecké a publicistické tvorby lidí s mentálním hendikepem, pro vás připravila divadelní workshop a přehlídku filmů. 

26. 1. 2011, 9:00 a 13:00 / Workshop bezdomoveckého divadla Ježek a Čížek / Speciální divadelní workshop Madlen Komárové a bezdomoveckého divadla Ježek a Čížek, který je určen pro školní skupiny.

27. 1. 2011, 9:00 a 13:00 / Workshop Bohnické divadelní společnosti / Speciální divadelní workshop Martina Učíka a Bohnické divadelní společnosti, který je určen pro školní skupiny.

 

ÚNOR 2011

8. 2. 2011, 10:00 – 17:00 / Kreativní hry s uměním / Výtvarná dílna zaměřená na haptiku – neverbální komunikaci formou výtvarných metod. Dílna je připravena ve spolupráci s nadací Artevide.

8. 2. 2011, 17:00 – 20:00 / Nadace Artevide a Čečova metoda / Přednáška nadace Artevide, která představí unikátní Čečovu metodu, která umožňuje nevidomým dětem tvořit vlastní umělecká díla.

9. 2. 2011, 15:00 / Kdopak by se vlka bál / Promítání filmu Kdopak by se vlka bál ve verzi pro nevidomé a debata s režisérkou Mariou Procházkovou.

10. 2. 2011, 18:30 / Salon Ljuby Fuchs – Dobrovolnictví a integrace / Debatní večer na téma dobrovolnictví a integrace do společnosti. 

22. 2. 2011, 18:30 / Allstar Refjúdží Band / Koncert hudebníků různých národností, kteří se sešli až u nás v ČR, kde našli jako cizinci azyl a nový domov. V rámci večera promítneme poslední filmový dokument Pavla Kouteckého s názvem Budu si žít krásný život. 

28. 2. 2011, 20:00, Malostranská beseda / Benefiční koncert kapely The Tap Tap / Přijďte si poslechnout tuto originální kapelu a symbolicky tak zakončit projekt Archa pomoci. 

 

VÍCE INFORMACÍ:

Radka Labendz
České centrum Praha
T: 777 055 040
E: labendz@czech.cz