Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

ARTISTS - MESSENGERS OF PEACE

Výstava uměleckých děl ze sbírky "Art for Peace" Eliho Fischera tematizuje touhu po míru a hodnotu usmíření. 8. února - 1. března.

Výstava Messengers of Peace představuje výběr z unikátní kolekce uměleckých děl shromážděných  od roku 1979 Dr. Eli Fischerem. Autory jsou izraelští, egyptští a jordánští umělci a téma, jež ve svých dílech zpracovali, je stále aktuální - mír.                                                                                                                                                                            
Výstava Messengers of Peace bude k vidění v Českém centru Praha od 8
. února do 1. března 2013. 

 Místo konání: České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1

Vernisáž za přítomnosti Dr. Eli Fischera, majitele sbírky, se koná 7. 2. 2013 v 17 hodin

 Když v roce 1979 uzavřel Egypt s Izraelem mírovou dohodu, umělci z obou států byli vyzváni, aby na tuto přelomovou událost tvořivě reagovali. Vznikla tak kolekce ilustrovaných či jinak přetvořených dopisních obálek vydaných k této příležitosti. Sbírku s vizí jejího rozšiřování a zviditelnění zakoupil Dr. Eli Fischer a jeho žena Dvora.

  Soubor dopisnic se rozšířil zejména po podpisu jordánsko-izraelské mírové smlouvy v roce 1994, na kterou reagovali umělci z Izraele a z Jordánska, ale i při dalších příležitostech. Dnes obsahuje kolekce Art For Peace různé umělecké formy včetně obrazů, soch a fotografií, dopisnice však zůstávají jejím jádrem a téma míru jejím úběžníkem.

  Díla komunikují témata lidské sounáležitosti, představy a sny o míru, důsledky války a násilí i kontrast mezi destrukcí a smírem a mezi beznadějí a prosperitou. Fischerovi usilují o to, aby sbírka cestovala po světě a svým jedinečným jazykem šířila zprávu o hodnotě usmíření.

  Doron Polak, kurátor výstavy, k tomu říká: „Shromažďování uměleckých děl, která reflektují nejistotu mírového procesu i bolesti minulosti, je obzvláště důležité, zachycuje totiž velmi dobře zásadní

linii dějin Blízkého východu. Pouze řádný a spravedlivý vzdělávací program, ve kterém svou roli hraje i kultura a umění, může přinést lepší porozumění a živit vzájemnou toleranci.“

Izraelští, egyptští i jordánští umělci téma uchopili různými způsoby. Obyčejná dopisnice se pod jejich rukama mění v báseň, obraz, koláž či objekt. „Vystavená umělecká díla nechtějí přesvědčovat či protestovat, jsou spíše vyjádřením osobního závazku,“ říká autorka katalogu k výstavě Batia Donner. „Součástí zadání byla srozumitelnost díla v daném kontextu. Předchozí tvorba účastnících se umělců se však většinou nevyznačovala současnou tematikou ani politickou a sociální ikonografií. Váha okamžiku měnícího jejich svět je však přiměla reagovat.“

VÍCE INFORMACÍ: 

Jitka Jurková
České centrum Praha
T: 234 668 505
M: 728 586 854
E: jurkova@czech.cz
 

ČESKÁ CENTRA

________________________________________________________________________ 
Posláním Českých center je posilovat dobré jméno České republiky ve světě a prosazovat českou kulturní scénu na mezinárodním poli ve všech odvětvích - výtvarné umění, architektura, design, móda, scénická umění, film, hudba, literatura.  Jejich síť představuje 21 Českých center v zahraničí na 3 kontinentech. Jsou příspěvkovou organizací MZV ČR. České centrum Praha je součástí sítě Českých center.

Podpora českého výtvarného umění v zahraničí patří mezi stěžejní aktivity Českých center. Vedle tradičních a již známých jmen se stále více zaměřují na prezentaci mladé umělecké scény, která získala prestižní česká ocenění a má velkou šanci zaujmout v prestižních zahraničních galeriích. Českou účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění v zahraničí doplňují doprovodnými programy.

Více informací:
ČESKÁ CENTRA – ústředí, oddělení komunikace,  komunikace@czech.cz
Petra Jungwirthová
T: 234 668 237
M: 725 890  030