Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

BIENÁLE V KUFRU

Výstava BIENÁLE V KUFRU připravená Moravskou galerií v Brně představuje uplynulých pět desetiletí mezinárodního bienále grafického designu Brno. K vidění od 6. do 30. září 2012.

Moravská galerie v Brně připravila společně s Českými centry putovní výstavu Bienále v kufru, která v rámci aktuálního 25. mezinárodního bienále grafického designu Brno připomíná jeho zásadní vliv na rozvoj vizuální kultury u nás i v zahraničí v průběhu uplynulých pěti desetiletí. Výstava představí práce legend českého i světového grafického designu s přesahy do oblasti volného umění a nových médií. Prostřednictvím originálních plakátů, knih, dokumentačního materiálu – katalogů, sborníků a audiovizuálních nahrávek se návštěvníci seznámí s nejdůležitějšími a nejzajímavějšími tvůrčími počiny prezentovanými na Bienále Brno od jeho počátku v roce 1964 do současnosti. 

Putovní výstava Bienále v kufru se po uvedení v Praze bude prezentovat v sítí Českých center po světě. Česká centra jsou od roku 2008 významným partnerem Bienále Brno. Letos poprvé udělila Mezinárodní porota na Bienále Brno Cenu Českých center pro studenta nebo absolventa vysoké školy v ČR, která je spojena s měsíční stáží v New Yorku a ocenila Jana Nováka za autorské písmo Falster Grotesk. 

Název výstavy Bienále v kufru je postmoderní citací slavného Duchampova kufru, který si Bienále Brno nepřisvojilo náhodou: na výjimečnou výstavu Umění a reklama Josepha Beuyse, uspořádanou ve spolupráci s vídeňským galeristou Juliem Hummelem v rámci bienálového výstavního cyklu na téma oscilace vztahů mezi volným uměním a reklamou v roce 1998, navázali pořadatelé o dva roky později při Bienále Brno 2000 neméně úspěšnou přehlídkou tvorby Marcela Duchampa z Hummelovy sbírky moderního umění. Citací Duchampových Krabic v kufru [Boîte-en-valise nebo Box in a Suitcase], které autor vytvářel opakovaně v různých modifikacích v letech 1935–1940 a 1958–1968 jako vlastní miniaturizované Duchampovo muzeum, se výstava Bienále v kufru transformuje v mobilní bienálové muzeum, jehož variabilní náplň lze aktualizovat podle každé konkrétní destinace během následného putování projektu světem organizovaného Českými centry, tak jako i Marcel Duchamp obměňoval umělecký obsah svých Krabic v kufru. 

Náplní Bienále v kufru jsou vzácná originální i miniaturizovaná ikonická díla, faksimile, tištěné, fotografické, ale i filmové a digitální dokumenty. Poskytují výpověď o Bienále Brno jako jedné z prvních periodických výstav ve světě, založené v roce 1963. Od prvního Bienále Brno v roce 1964, které bylo ještě národní přehlídkou propagační grafiky a plakátu, získala akce záhy v liberální atmosféře šedesátých let mezinárodní renomé, které si díky organizační strategii zakladatelů Jana Rajlicha st. a Jiřího Hlušičky a odvaze pozdějších inovátorů Aleše Najbrta, Tomáše Machka a Alana Záruby zachovala dodnes. Patří nyní stejně jako v době svého vzniku k nejprestižnějším výstavám umění a designu, na níž se utvářejí a konfrontují současné umělecké trendy ve vizuální komunikaci, designu a médiích. Bienále Brno je v evropském muzejním prostoru a v současném světě grafického designu úspěšnou značkou, kterou se pod vedením Marka Pokorného, stojícího v čele Moravské galerie v Brně od roku 2004, a realizačního týmu Moravské galerie v Brně vedeného Mirkou Pluháčkovou, organizační tajemnice BB od roku 1983, daří úspěšně rozvíjet a radikálně inovovat.“ Marta Sylvestrová, kurátorka Bienále Brno a sbírky grafického designu MG 

Autory ideového konceptu jsou Radim Peško, současný předseda organizačního výboru Bienále Brno, Adam Macháček a Tomáš Celizna, noví členové předsednictva organizačního výboru, výrazně se na něm podílel i Marek Pokorný, ředitel Moravské galerie v Brně a Bienále Brno. Jeho reálnou podobu připravila Marta Sylvestrová, kurátorka sbírky grafického designu MG, která je s Bienále Brno spojena od roku 1978. 

Exponáty a autoři zastoupení na výstavě

Na výstavě bude k vidění více než sto exponátů ze sbírek Moravské galerie v Brně, které byly získány prostřednictvím bienálových soutěží a výstav. Autoři děl patří k legendám českého a světového grafického designu. Jejich práce se zapsaly do všeobecného povědomí jako vizuální ikony doby, kterou prostřednictvím graficky působivých „slov a obrazů“ evokují. Výstava prezentuje vedle historických exponátů též práce českých grafických designérů, kteří stáli ve vedení bienále, podíleli se na jeho organizaci a spoluvytvářeli jeho vizuální identitu. 

Autoři zastoupeni na výstavě: Saul Bass, Roman Cieślewicz, Wim Crouwel, Salvador Dalí, Max Ernst, Adrian Frutiger, Shigeo Fukuda, Milton Glaser, Ivan Chermayeff, Seymour Chwast, Mitsuo Katsui, Herb Lubalin, Abbott Miller, Pablo Picasso, Paula Scher, Ladislav Sutnar, Victor Vasarely, Andy Warhol, Tadanori Yokoo, Hermann Zapf, Ruedi Baur, Julia Hasting, Stefan Sagmeister, Ralph Schraivogel, Martin Woodtli aj. 

S historií Bienále Brno jsou spojeni: Josef Flejšar, Robert V. Novák, Jan Solpera, Jaroslav Sůra, Rostislav Vaněk, Jan Rajlich st., Aleš Najbrt, Tomáš Machek, Alan Záruba a mnozí další.

Koncepční řešení a vizuální tvář letošního ročníku Bienále Brno vytvářejí:  Radim Peško, Adam Macháček, Tomáš Celizna, Adéla Svobodová, Tereza Hejmová, Pauline Kerleroux, Jerry a Anna Kozovi, Karel Haloun, Jan Čumlivski, Květa Pacovská, Experimental Jetset, Kasia Korczak ad. 

Autorka výstavy: Marta Sylvestrová
Ideový koncept: Tomáš Celizna, Adam Macháček, Radim Peško, Marek Pokorný

VÍCE INFORMACÍ: 

Radka Lím Labendz
České centrum Praha
T: 777 055 040
E: labendz@czech.cz
---
Martina Vašková

Moravská galerie v Brně

Oddělení marketingu a komunikace MG,
M: 724 516672
T: 532 169174
E: martina.vaskova@moravska-galerie.cz; tisk@moravska-galerie.cz
www.bienalebrno.org

 

ČESKÁ CENTRA

________________________________________________________________________ 
Posláním Českých center je posilovat dobré jméno České republiky ve světě a prosazovat českou kulturní scénu na mezinárodním poli ve všech odvětvích - výtvarné umění, architektura, design, móda, scénická umění, film, hudba, literatura.  Jejich síť představuje 21 Českých center v zahraničí na 3 kontinentech. Jsou příspěvkovou organizací MZV ČR. České centrum Praha je součástí sítě Českých center.

Podpora českého výtvarného umění v zahraničí patří mezi stěžejní aktivity Českých center. Vedle tradičních a již známých jmen se stále více zaměřují na prezentaci mladé umělecké scény, která získala prestižní česká ocenění a má velkou šanci zaujmout v prestižních zahraničních galeriích. Českou účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění v zahraničí doplňují doprovodnými programy.

Více informací:
ČESKÁ CENTRA – ústředí, oddělení komunikace,  komunikace@czech.cz
Ivana Síglerová 
T: 234 668 251
M: 725 890 029
--- 
Petra Jungwirthová
T: 234 668 237
M: 725 890  030