Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

BOJOVALI NA VŠECH FRONTÁCH

Zveme vás na setkání s židovskými vojáky a odbojáři 2. světové války, které se uskuteční 27. ledna 2011 od 16:00. Připraveno ve spolupráci se sdružením MAGEN. VSTUP ZDARMA.

Beseda proběhne u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. 

Občanské sdružení MAGEN pro tuto příležitost přichystalo druhé a rozšířené vydání knížky Bojovali na všech frontách.  Dvacet osobních vzpomínek, které byly zaznamenány v letech 2006 – 2010, dokládají pestrost osudů československých Židů, ať již bojovali u Danquerku, Dukly, Sokolova, Tobruku, nebo se zapojili do domácího odboje.  

V rámci odpoledního setkání v galerii Českého centra Praha bude připraven krátký oficiální program. Ukázky z knihy přečte herec Ondřej Vetchý.

Občanské sdružení MAGEN je založeno za účelem podpory a rozvoje židovských obcí a organizací v duchu demokracie a plurality. Aby tak byla zajištěna kontinuita židovského života v České republice ve smyslu tradic, tolerance a důrazu na židovskou výchovu. K naplnění svých cílů Sdružení spolupracuje se státními orgány a organizacemi i s představiteli židovských komunit v ČR i v zahraničí.

VÍCE INFORMACÍ:

Radka Labendz
České centrum Praha
T: 777 055 040
E: labendz@czech.cz
---
Tomáš Jelínek
Občanské sdružení MAGEN
E: tomas.jelinek@dbm.cz
www.magen.cz