Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

CENTIMETR ZA DEN

Rok 2012 začíná České centrum Praha společnou výstavou rakouské malířky Leny Knilli a české výtvarnice Jany Kasalové, které se zabývají tématem času a prostoru.

Zveme vás na zahájení společné výstavy autorek Leny Knilli a Jany Kasalové, která vznikla ve spolupráci Českého centra Praha s Českým centrem Vídeň a Rakouským kulturním fórem. Zahájení proběhne 5. ledna v 18:00 hodin. Výstava bude pro veřejnost otevřena od 6. – 28. ledna 2012. Kurátorkou výstavy je Camille Hunt. VSTUP ZDARMA.

Tématem společné výstavy autorek Leny Knilli a Jany Kasalové je stopa v mapě života, orientace v něm, záznam lidského a zvířecího putování světem a časem. Praha je jejich komunikační prostor. Každá z nich artikuluje otázky a odpovědi, které vyplývají z těchto témat jiným způsobem. Někdy zcela odlišně, jindy tak, že se mohou v něčem setkat nebo dokonce střetnout. Mapy zaznamenávají určitou výseč času, okamžitou situaci, jsou záznamem děje uloženého v krajině. A právě uchopení času v různých podobách je pro obě umělkyně příznačné.

Praha je pro Lenu Knilli a Janu Kasalovou komunikační prostor, a to i přestože každá z autorek pochází z jiného prostředí. Lena Knilli se narodila v Grazu, vyrostla v západním Berlíně a následně žila a tvořila v Praze. Jana Kasalová se narodila v Turnově, studovala a žila v Brně a v několika zahraničních metropolích. Po návratu z ciziny žije a pracuje v Praze.

Lena Knilli se narodila se v Grazu, vyrostla v západním Berlíně, studovala v Berlíně a ve Vídni. Od roku 1992 do roku 2001 žila, tvořila a několikrát vystavovala v Praze. V Čechách pravidelně vystavuje dodnes. Výchozím bodem je pro ni člověk a jeho vývoj v čase a prostoru. Člověk a všechny aspekty, které ho ovlivňují a formují. Zrození jako počátek, dětství jako nejprůzračnější část života, stáří jako radost z prožitého a radost z nastupujícího, konec jako nezbytnost, ale zároveň konec jako možná naděje. Knilli ve svém díle zpracovává téma orientace v kontextu osobního vývoje, vztahuje ho ke člověku, k lidské postavě. Zajímají ji orientační body jeho životní etapy, vlivy místa, osob a času na nás. Rozměr času je základní parametr. Čas je pro ni součást orientace. Systém/ symbol ciferníku jí zajímá, protože naznačuje jev v prostoru (chod slunce) na ploše. 

 

Jana Kasalová se narodila v Turnově a vyrostla v Železném Brodě, studovala a žila v Brně, Londýně, Paříži, Cuence a Madridu. Po návratu z ciziny v roce 2005 žije a pracuje v Praze. Její vlastní vztah k místu a přemísťování se odráží v zájmu o mapy. V některých kresbách zasahuje přímo do tištěných map, v jiných zaznamenává nečekané informace spojené s konkrétními místy, přemísťuje nebo odstraňuje existující označení nebo také kresebně zpracovává transferencí  výseče reálných nebo zaniklých lidských sídel (Sudety). Vznikají citlivé od zbytečností oproštěné osobní záznamy kreslených cest, vrstevnice pokryté stopami lidí a zvířat připomínající pravěké jeskynní kresby, siločáry lidského snažení často zaznamenané na obou stranách průsvitných japonských nebo technických papírů.  V jiné neméně důležité části svého díla se Jana Kasalová zabývá hledáním hranice mezi člověkem a zvířetem, hranice mezi stopou člověka a stopou zvířete v prostoru světa obývaném oběma druhy. I přesto, že se v tomto případě vyjadřuje fotografií a videem, je patrné jak se obě polohy vzájemně doplňují a prolínají, jak jejich rukopis pochází ze stejných východisek tvorby, ze stejného myšlenkového základu…

LEDNOVÝ PROGRAM:

6. – 28. 1. 2012 / CENTIMETR ZA DEN
17. 1. 2012, 18:30 / JUNIOR BRASS / CENTRUM PLNÉ ŽESŤŮ
 
18. 1. 2012, 17:00 / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

19. 1. 2012, 10:00 - 17:00 / KREATIVNÍ HRY S UMĚNÍM

26.1.2012 17:30 / PŘEDNÁŠKA BEZ VÝČITEK
 27. 1. 2012, 17:00 / CENTIMETR ZA DEN / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

---

VÍCE INFORMACÍ:

Radka Labendz
České centrum Praha
T: 777 055 040
E: labendz@czech.cz