Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

ČESKÁ ARKTICKÁ VĚDECKÁ INFRASTRUKTURA

V úterý 17. 6. 2014 se bude od 18:00 v Českém centru Praha konat přednáška doc. Ing. Josefa Elstera, CSc o českém výzkumu na Špicberkách.

Česká centra spolu s Velvyslanectvím Norského království připravila informační setkání konané při příležitosti slavnostního otevření České arktické výzkumné stanice na Špicberkách. Pražské setkání se uskuteční 17. 6. 2014 v 18 hodin v Českém centru Praha. Zahájení tematické výstavy o vědeckém bádání na Špicberkách proběhne za účasti norského velvyslance Jense Eikaase.  Navazující přednáška Josefa Elstera, vedoucího Centra polární ekologie, přiblíží téma Česká arktická vědecká infrastruktura. Otevření české výzkumné stanice na Špicberkách je plánováno na poslední úterý v červnu.

„ARKTIDA“ V RYTÍŘSKÉ
Česká centra se soustřeďují na vyhledávání výzkumných počinů s potenciálem jejich rezonance v zahraničí. Jedním z nástrojů pro naplnění záměru je spolupráce se špičkovými odbornými pracovišti. Koncepce je jasná: vyhledávání, prezentace, pro-pojování. Informační setkání, které je připraveno ve spolupráci s Velvyslanectvím Norského království v Praze a Centrem polární ekologie (CPE) Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, vymezený rámec doplňuje. Na úterním setkání (17. 6. 2014) konaném při příležitosti otevření České arktické výzkumné stanice na Špicberkách se bude hovořit o působení české vědecké komunity za Severním polárním kruhem. Hostem informačního setkání v Rytířské ulici je Josef Elster, vedoucí Centra polární ekologie, který byl pověřen založením české arktické vědecké základny na Špicberkách. Renomovaný odborník se účastnil třia-dvaceti expedic do různých částí Arktidy a Antarktidy.

Cílem setkání je popularizace dosažených úspěchů. Akce proběhne za účasti J. E. Jense Eikaase, velvyslance Norského království v Praze, a Zdeňka Lyčky, ředitele úseku strategie a rozvoje Českých center. Jens Eikaas přednese úvodní slovo k výstavě
o bádání českých vědců na Špicberkách, která je pro účely informačního setkání speciálně instalovaná do prostor Českého centra Praha.

NA ŠPICBERKÁCH OD ČERVNA
Centrum polární ekologie (CPE), spolu-organizátor setkání, je špičkové pracoviště Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od roku 2007 provádí dlouhodobý výzkum na české vědecké základně na souostroví Špicberky (Svalbard), spravovaném Norským králov-stvím.  První dlouhodobý výzkumný projekt se tam uskutečnil v letech 2007-2010. Současný výzkum na něj navazuje, ale vedle biodiverzity a klimatologie nově připojuje i bádání v oblasti geologie, geomorfologie a hydrologie.

Práci českým vědcům usnadní vznik nové stálé výzkumné stanice, která bude na Špicberkách slavnostně otevřena 24. června 2014 za účasti J. E. Milana Dufka, českého velvyslance v Oslu, J. E. Jense Eikaase, norského velvyslance v Praze, Libora Grubhoffera, rektora Jihočeské uni-verzity, Františka Váchy, děkana Příro-dovědecké fakulty Jihočeské univerzity,
a Juraje Thomy, primátora Českých Budějovic.

---

ČESKÁ CENTRA

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová. 

Kontakt pro novináře: 

Česká centra 
Petra Jungwirthová  
tisková mluvčí Českých center 
T: 725 890 030     
M: jungwirthova@czech.cz