Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

Česká centra v roce 2016

Programová strategie Českých center se v roce 2016 zaměří na posilování image ČR v zahraničí a efektivnější propagaci výsledků české vědy. Podle Zdeňka Lyčky, pověřeného řízením instituce, představuje VaVaI (věda, výzkum, inovace) důležitou oblast. Česká centra v roce 2016 dále prohloubí spolupráci s vysokými školami. Pozornost bude věnována sportu a lázeňství, a proto dojde k posílení spolupráce s agenturou CzechTourism. Třebaže se jedná o významné proměny programové koncepce, jedno zůstává jisté: Česká centra se i v roce 2016 budou věnovat zejména prezentaci české kultury a připomínat významná česká výročí.

O České republice v zahraničí by se v souladu s čerstvě schválenou Strategií činnosti Českých center v letech 2016–2019 mělo hovořit podstatně více. V roce 2016 se uskuteční desítky akcí z oblasti vědy i kultury nejen v metropolích, ve kterých mají Česká centra svá zastoupení, ale také v řadě dalších měst. Ve všech případech se jedná o rozmanité formy spolupráce, které se podařilo navázat díky osobnímu nasazení a inciativě jednotlivých ředitelů center v daných oblastech. „Jednou z priorit rozvoje je všestranná podpora vzdělání, vědy, kultury a sportu, přičemž základním východiskem je fakt, že ČR má v těchto oblastech co nabídnout i na mezinárodní scéně“, řekl Zdeněk Lyčka, pověřený řízením Českých center. První muž instituce hodlá koncepčně budovat image České republiky v zahraničí. Nezaměnitelnou tvář v rámci mezinárodního společenství představuje kultura, která zaujímá stěžejní místo v podpoře dobrého jména ČR za hranicemi. Neméně významné postavení ve strategii činnosti představuje VaVaI. „Věda, výzkum a inovace představují oblast, které je třeba věnovat větší pozornost. Máme řadu vynálezů a vynálezců, o nichž se ve světě příliš neví. Děláme o nich výstavy, představujeme mladé vědce. Musíme prostě českou vědu vyvážet ven,“ sdělil Zdeněk Lyčka. Nejrozsáhlejší podpora této kategorie se chystá v Mnichově, Sofii, Vídni, Varšavě, Kyjevě, Berlíně a Madridu. Programové menu zahrnuje například projekty Česká věda bojuje s viry (prof. Antonín Holý), Nanormální svět.cz, Vědecký piknik ve Varšavě, Dny české vědy na Ukrajině, Mladá česká věda a start-up v Berlíně. V návaznosti na olympijské hry v Riu de Janeiro hodláme představit české inovace v oblasti sportu.

 V roce 2016 by mělo dojít ke zvýšení počtu novinářských a kurátorských cest ze zahraničí do ČR, k systematickému a cílenému představování mladé generace umělců a nově objevených talentů/vítězů uměleckých soutěží. Počítá se s využitím dlouholeté mezinárodní tradice českého filmu a významu české fotografie. V hudební oblasti by se v maximální možné míře měli představit také čeští výrobci hudebních nástrojů, uvažuje se o realizaci vlastních vrcholných hudebních projektů. Mělo by dojít k systematičtějšímu využívání projektů typu Den Evropy (9. 5.), Svátek hudby (21. 6.), Evropský den jazyků (26. 9.), případně Mezinárodní den Frankofonie (20. 3.). Česká centra se pod vedením Zdeňka Lyčky více zaměří na fenomén evropská hlavní města kultury. V roce 2016 je to španělský San Sebastián a polská Vratislav.

Atraktivní část nabídky tvoří výročí provázená řadou kulturních událostí doma i ve světě:
Karel IV., Václav Havel, v první polovině roku Předsednictví ČR ve Visegrádské čtyřce (V4). Nabídka je letos bohatší o další unikátní výstavní projekt Českých center s názvem Česká bižuterie / Hand Made Dreams. Ani v letošním roce nesmí chybět Noc literatury, jejíž jubilejní desátý ročník se uskuteční 11. května 2016 v Praze a desítkách dalších měst v Česku i v zahraničí. Pokud zůstaneme u literatury, jaro přinese také setkání mladých bohemistů v Brně a vítěze 2. ročníku překladatelské soutěže Susanny Roth. Partnerem Českých center je Institut umění – Divadelní ústav.

Česká výročí za hranicemi: Karel IV., Václav Havel a 21 let Czech press photo

Téma Karel IV. se ve světě dostane do povědomí díky chystané prezentaci panelové výstavy. Od jara 2016 se počítá s uvedením v Berlíně, Haagu, Madridu, Milánu, Mnichově, Moskvě, Sofii, Soulu, Varšavě, dále pak v New Yorku nebo v Tokiu. Mezi další destinace patří Los Angeles, Sankt Petěrburg, Washington, Ženeva, ale třeba i Sao Paulo! V těchto městech bude výstava k vidění díky spolupráci se zastupitelskými úřady. Vedle toho však česká centra v zahraničí připravila atraktivní program vztahující se k vlastnímu výročí narození Karla IV.. Do rozsáhlé akce se zapojila česká centra v Bratislavě, Mnichově, Soulu, Varšavě, Moskvě, Berlíně, Madridu, Budapešti, Vídni, Tokiu, Londýně, Milánu a Bruselu. Ozvláštnění programu přinese například České centrum Vídeň a České centrum Haag/Rotterdam: Netradiční projekt s názvem "Karel IV. a Evropa" představí výsledky fotografické soutěže pro širokou veřejnost v daných regionech. Projekt probíhá ve spolupráci s pobočkami CzechTourism Vídeň a CzechTourism Benelux.

Připomenutí nedožitého 80. výročí narození prvního českého prezidenta Václava Havla (5. října 1936 – 18. prosince 2011) je téma propojující celou zahraniční síť. Panelovou výstavu a doprovodný program sestávající z divadelních představení, filmových projekcí, fotografických výstav, přednášek historiků i besed s pamětníky připravila Česká centra ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Ústavem pro studium totalitních režimů.

Nemalá pozornost bude věnována také tématu Předsednictví ČR v zemích V4, na kterém vedle českých center a zastupitelských úřadů působících v zemích V4 participují i česká centra v dalších destinacích: Haag/Rotterdam, Milán, Tokio, Brusel, Mnichov a Vídeň. Plánované akce probíhají formou besed, debat, kulatých stolů, ale také výstav, happeningů nebo koncertů.

Připravena je také výstava mapující 21 ročníků soutěže Czech Press Photo a výstava fotoreportéra Jana Šibíka, který pravidelně navštěvuje ohniska konfliktů a humanitárních katastrof. V obou případech se jedná o širokospektré výstavní projekty určené pro prezentace v celém světě ve spolupráci se zastupitelskými úřady ČR.

 
OPĚT SE ZATŘPYTÍ
 

V letošním roce startuje nový putovní projekt Českých center:  Česká bižuterie / Hand Made Dreams. Výstava začne na jaře v Českém centru Praha a dále poputuje do deseti evropských měst, konec roku patří zámořským prezentacímKurátor Petr Nový zařadil mezi exponáty studentské práce a návrhy vzniklé v rámci soutěže Master of Crystal. Partnerem výstavy je Ministerstvo zahraničních věcí a Muzeum skla a bižuterie v Jablonci.

FILM

 Filmovou oblast v roce 2016 charakterizuje účast českých režisérů a představení jejich tvorby na významných zahraničních přehlídkách: český film bude k vidění ve všech destinacích, ve kterých mají Česká centra zastoupení, představí se i na prestižních festivalech: VisegrádFilmFest/Německo/, Jeden svět v Bruselu a Ozvěny jednoho světa v Bruselu /Belgie/, One World Romania 2016 /Rumunsko/, Made in Prague /Velká Británie/, CzechIn 2016 /Rusko/, Czech Film Week /Izrael/, V4 Film Week /Japonsko/, Velká přehlídka československé nové filmové vlny 60. let/ Polsko/. Vedle prezentací české filmové tvorby v rámci velkých festivalů se v průběhu roku uskuteční atraktivní filmové události organizované příslušným českým centrem: Documentary Mondays /Bukurešť/, Another Look /Tel Aviv/, Český filmový karneval /Budapešť/, filmy československé nové vlny ve španělských filmotékách /Madrid/, Přehlídka nových českých dokumentů /Varšava/, Filmy Cinema Royal na Slovensku /Bratislava/, Filmová šedesátá CS – retrospektiva / Rakousko a Švýcarsko/, fotografka Markéta Luskačová na festivalu Latitudes, Přehlídka filmů podle knih Milana Kundery /Madrid/, Czech Moments – retrospektiva filmů Karla Zemana spojená s výstavou /Soul/, Přehlídka současného českého filmu /Haag, Rotterdam/, Biting Docs a Václav Havel /Sofie/, Rex Animation Festival /Stockholm/. 

NAPŘÍČ VŠEMI OBORY

V průběhu celého roku 2016 čekají zahraniční návštěvníky desítky akcí zahrnujících veškeré obory z oblasti kultury - výtvarné umění, design, móda, architektura, literatura, hudba, film, divadlo, scénická umění -, v nichž Česká centra figurují v roli organizátora či hlavního partnera. Milovníci českého umění se mohou těšit na výstavu Jiřího Kovandy (Växjö/Švédsko, Bukurešť), Pavla Brázdy (Málaga/Španělsko), Dominika Langa (Berlín), Jakuba Nepraše (Petach Tikva/Izrael, Avesta/Švédsko), Josefa Bolfa (Paříž). Velký umělecký projekt českého umělce Patrika Hábla spatří návštěvníci v historickém kláštera Speinshart, naopak japonští návštěvníci spatří výstavu děl českých umělců v rámci reciproční výstavy českého a japonského moderního výtvarného umění Czech-Japanese Contemporary Art. V Rumunsku se chystá pozoruhodný projekt s názvem The Future Museum. Připraveny jsou velkorysé projekty v oblasti designu a součástí tematické nabídky jsou také významné literární projekty napříč celou sítí Českých center.

 

Kontakt pro novináře:

Česká centra – ústředí  
Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center,      
M: +420 725 890 030
E: jungwirthova@czech.cz