Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

ČESKÁ CENTRA VE SVĚTĚ PŘIPOMENOU VÝROČÍ JANA ŠVANKMAJERA

80. výročí narození Jana Švankmajera připomínají Česká centra panelovou výstavou, která bude od 28. 8. do 13. 9. 2014 k vidění v Českém centru Praha.

Výstava ideově vychází ze stejnojmenné knihy kurátorské dvojice František Dryje – Bertrand Schmitt. Pro účely zahraniční prezentace připravili autoři průřez Švankmajerovou tvorbou. Doposud byla k vidění v Limě, Sydney a Melbourne. Další zastávkou je Praha. Z České republiky výstava dále pokračuje do Sofie, Kodaně, Budapešti a Bukurešti. Do zahraniční prezentace jsou zapojeny zastupitelské úřady a Česká centra, která rozsáhlý projekt iniciovala a organizují. 

NA DVA TÝDNY V PRAZE / 29. 8. – 14. 9. 2014 / České centrum Praha

Tvorba filmaře a výtvarníka Jana Švankmajera je obdivována v Čechách, s respektem vnímána v celém světě. Česká centra přizvala ke spolupráci dvojici kurátorů Františka Dryjeho a Bertranda Schmitta. Nová výstava určená pro zahraniční prezentaci shrnuje význam Švankmajerovy tvorby a poukazuje na propojenost Švankmajerova filmového díla s ostatními tvůrčími, zejména výtvarnými projevy „Taková stručná prezentace samozřejmě nemůže vystihnout bohaté a mnohovrstevnaté dílo Jana Švankmajera v jeho úplnosti,“ říká jeden ze spolukurátorů výstavy František Dryje. „Pokusili jsme se tedy v jakési významové i výrazové zkratce plasticky ilustrovat některé výrazné aspekty a souvislosti Švankmajerovy tvůrčí metody a jejích principů, což po mém soudu může fungovat jako impuls k bližšímu nahlédnutí a k rozvoji vlastního diváckého porozumění tomuto tajemnému tvůrčímu zjevení.“

Námět výstavy vychází z ideové koncepce stejnojmenné knihy vydané nakladatelstvím Argo v roce 2013, monografie vyšla v české a anglické mutaci. Je koncipována chronologicky jako biografie umělce, jednotlivé oddíly sledující jeho životní a tvůrčí etapy navíc doplňují eseje, v nichž se autoři Bertrand Schmitt a František Dryje zabývají charakteristickými motivy Švankmajerovy tvorby. Spolu s kurátory se na knize podílí celá řada dalších přispěvatelů. Výstavu Jan Švankmajer: Možnosti dialogu mezi filmem a volnou tvorbou zhlédnou návštěvníci v galerii Českého centra Praha v Rytířské ulici od 29. 8. 2014 do 13. 9. 2014. 

Díky spolupráci Českých center se zastupitelskými úřady se s tvorbou Jana Švankmajera seznámili návštěvníci v Limě, Sydney a Melbourne. Výstava září pokračuje do Sofie, Budapešti, Bukurešti a Kodaně.Nedílnou součástí zahraničních prezentací je i projekce surrealistických filmů Jídlo, Něco z Alenky, Přežít svůj život, tedy snímků, jimiž se Švankmajer nesmazatelně vepsal do historie moderní kinematografie. 

FESTIVAL ANIMOVANÝCH FILMŮ VE VARNĚ / 10. 9. – 15. 9. 2014

Doprovodný program k festivalu animovaných filmů ve Varně zahrnuje panelovou výstavu, která se bulharské veřejnosti představuje přímo v prostorách Městské galerie ve Varně. Milovníci filmové projekce se s tvorbou Jana Švankmajera mohou setkat v rámci nabídky festivalu. „Festival má dlouholetou tradici a je považován za jednu z nejvýznamnějších událostí animovaného filmu v Bulharsku,“ uvedla Kateřina Churtajeva, ředitelka Českého centra Sofie. 

FILMOVÁ BUDAPEŠŤ / 19. 11. – 23. 11. 2014 

Maďarskému mezinárodnímu festivalu animovaného filmu Anilogue nabídlo České centrum Budapešť spolu s výstavou také retrospektivu krátkých i celovečerních snímků. 12. ročník festivalu se uskuteční letos ve dnech 19. – 23. listopadu v Budapešti a následně také ve Vídni. „Před třemi lety měl právě na této přehlídce maďarskou premiéru Švankmajerův zatím poslední celovečerní film Přežít svůj život,“ sdělil Michal Černý, ředitel Českého centra Budapešť. Při příležitosti umělcových osmdesátin se s podporou Českého centra rovněž chystá zvláštní číslo webového časopisu Apertura, věnované českému animovanému filmu.

SURREALISTICKÁ BUKUREŠŤ / 10. 12. 2014 –  31. 12. 2015 / UNA Galeria, Strada General Constantin Budisteanu, Bukurešť 

Jan Švankmajer bude hlavní hvězdou výstavy Jiný vzduch – přehlídky českých a slovenských surrealistů v Bukurešti. Česká veřejnost se s výstavou mohla setkat v roce 2012. Shrnující retrospektiva ukázala dvacetiletý vývoj mezi lety 1990 až 2011 a navázala tak na výstavu Třetí archa, která mapovala činnost od roku 1970 a 1991. Výstavu připravila čtveřice umělců František Dryje, Bruno Solařík, Martin Stejskal a Jan Švankmajer. Díky iniciativě Českého centra Bukurešť se s rozsáhlou přehlídkou setká také rumunská veřejnost. Výstava představující kurátorský výběr ze 400 děl bude v této míře a rozsahu k vidění v Rumunsku vůbec poprvé. René Kubášek, ředitel Českého centra, oceňuje význam celého projektu řazeného k programovým prioritám.  „Surrealismus je v Rumunsku jako doma.  To platí již od meziválečného období, kdy se Rumunsko, jako země Malé dohody, dostala do frankofonního vlivu. Nejen Tristan Tzara, ale i další rumunští umělci působili v Paříži, kde se sblížili mimo jiné se surrealistickou skupinou André Bretona. Jsem přesvědčený, že rumunské publikum bude na česko-slovenský surrealismus reagovat a výstava se stane jedním z hitů sezóny v Bukurešti,“ uzavírá René Kubášek. V rámci výstavy proběhne retrospektiva filmů Jana Švankmajera a počítá se i s prezentací panelové výstavy.

ŠVANKMAJER V MADRIDU / Metamorfózy 26. 3. – 7. 9. 2014, CCCB, Barcelona

Tak trochu „z jiného konce“ pojalo připomenutí Švankmajerovy tvorby České centrum Madrid. V roli spoluorganizátora se podílí na výstavě Metamorfózy, která představuje svět filmových tvůrců Ladislase Starewitche, bratří Quayů – a Jana Švankmajera. Rozsáhlá přehlídka probíhá od března v barcelonském Centru současného umění (CCCB). Úspěch výstavy potvrzuje také Věra Zátopková, ředitelka Českého centra Madrid. „Během prvních tří měsíců zhlédlo výstavu 35 000 návštěvníků. ‚Metamorfózy‘ se těší velkému zájmu publika i médií a informovaly o ní všechny hlavní deníky a kulturní magazíny jako o barcelonské výstavě roku.“ Výstava se v říjnu přesune do Madridu, kde bude zahájena 1. 10. tiskovou konferencí v Casa Enscendid  za osobní účasti Jana Švankmajera, Stephena Timothyho Quay a vnučky Ladislase Starewitche. Doprovodný program nabídne filmové projekce a veřejnou diskusi o umění s Janem Švankmajerem, která se uskuteční dne 2. října v Casa Enscendida v Madridu. Partnerem této události je  České centrum Madrid. 

INFORMACE O VÝSTAVĚ

Jan Švankmajer / Možnosti dialogu
 Místo konání: České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1 Kurátoři: František Dryje, Bertrand Schmitt 
Slavnostní zahájení výstavy: 28. 8. 2014 v 18 hodin
Otevírací doba: Výstava je otevřena každý všední den od 10 do 17 hodin.
Vstup volný. 

---

Kontakty pro novináře

Česká centra – ústředí:
Petra Jungwirthová,
tisková mluvčí Českých center
jungwithova@czech.cz
T: + 420 725 890 030

 ČESKÁ CENTRA


Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.

Česká centra pro oblast výtvarného umění:  

  • V roce 2013 jsme realizovali více než 300 akcí z oblasti výtvarného umění.
  • Iniciujeme a podporujeme projekty českých umělců v zahraničních galeriích.
  • Ve vlastních výstavních prostorách prioritně představujeme současnou výtvarnou scénu s propojením na místní umělce a instituce.
  • Realizujeme kurátorské cesty a cesty novinářů ze zahraničí do ČR.
  • Podporujeme rezidenční pobyty českých umělců do zahraničí.
  • jsme partnery Ceny Jindřicha Chalupeckého a řady dalších prestižních ocenění.
  • Podporujeme českou účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění a realizujeme doprovodné programy (diskuse, workshopy…).