Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

DEN S ROMSKOU KULTUROU / EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

České centrum Praha se letos k oslavám EVROPSKÉHO DNE JAZYKŮ připojuje celodenním programem věnovaným romské kultuře.

Na podporu jazykové a kulturní rozmanitosti v Evropě prohlásila Rada Evropy 26. září za Evropský den jazyků. České centrum Praha se k oslavám připojuje celodenním programem věnovaným romské kultuře. V pondělí 26. září si od 11:00 a od 15:00 hodin můžete přijít poslechnout moderovanou diskusi s romskými spisovatelkami Irenou Eliášovou a Janou Hejkrlíkovou s ukázkou jejich tvorby. Od 17:00 se potom můžete podívat na film ŽENY V POLI. Návštěvníci budou mít během dne možnost zakoupit si díla vybraných romských autorů, případně si předplatit některé z romských periodik. VSTUP ZDARMA!

Ač romština není dosud pro většinu Romů v České a Slovenské republice běžným jazykem písemného projevu, máme přesto možnost se od počátku 70. let setkávat s texty romských autorů v jejich mateřštině, tedy romštině. O návrh standardizované podoby romského pravopisu se během svého čtyřleté existence zasadil Svaz Cikánů-Romů (1969–73). První romští literáti se museli s jeho pravidly postupně seznamovat a učit se mu tak, jako se i české děti učí pravidlům českého pravopisu ve škole. Jelikož ale výuka romštiny a jejích pravidel v této instituci obecně chybí, není pro Romy běžné a rozhodně jednoduché romsky číst a psát.

PROGRAM

11:00 a 15:00 / MODEROVANÁ DISKUSE  SE SPISOVATELKAMI IRENOU ELIÁŠOVOU a JANOU HEJKRLÍKOVOU S UKÁZKAMI JEJICH TVORBY 

17:00 / PROJEKCE FILMU ŽENY V POLI

Irena Eliášová se narodila v romské osadě v obci Nová Dedina na jihozápadním Slovensku, kde do svých deseti let s rodiči žila. Psaní se věnuje od mládí. V roce 2007 byla oceněna Obcí spisovatelů v literární výzvě na téma Cikáni - Romové, a úryvek chystané knihy byl zařazen do knihy vítězných textů romských a neromských autorů Devla, devla! V současnosti připravuje dva romány s pracovními názvy Prostitutka Lili a Rub a líc a také pokračování své první knihy Naše osada, která se setkala s příznivým přijetím veřejnosti. Dopisuje také knihu povídek s názvem Cikánský život.

Jana Hejkrlíková zpodobňuje ve svých povídkách zejména svět dětství, jež prožila na malém českém městě. Literárně činná je od roku 1995, publikovala časopisecky v Romano džaniben, Pražském deníku, Literárních novinách. V roce 2006 získala Literární cenu Mileny Hübschmannové, udílenou romsky píšícím autorům, a to za povídku Bachtalo ďives / Šťastný den. Její próza byla zařazena do Čalo voďi / Sytá duše, antologie děl romských prozaiků žijících v ČR. V současnosti pracuje na uceleném souboru povídek.

Dokument ŽENY V POLI režisérky Markéty Nešlehové, který připravilo Slovo 21 ve spolupráci s pražskou kanceláří Nadace Heinricha Bölla a TV Bedna, představuje tři silné ženy, jež rozhodně mají co říci nejen jako Romky, ale také jako ženy a političky.

Program byl připraven ve spolupráci se sdružením Evropských kulturních institutů EUNIC a organizacemi Slovo 21 a ROMEA.

VÍCE INFORMACÍ: 

Radka Labendz
České centrum Praha
T: 777 055 040
E: labendz@czech.cz