Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

DVĚ PROSINCOVÉ VÝSTAVY NA TÉMA "EVROPA"

České centrum Praha představuje dvě nové výstavy přibližující fenomén „Evropa“ ze dvou různých pohledů. Od 7. 12. 2012 do 1. 2. 2013.

„Evropa“ je tématem, které průběžně přitahuje pozornost umělců i badatelů. České centrum Praha nyní nově přichází se dvěma zajímavými výstavami. První z nich, s názvem EUROPA, koncipovaná do prostoru galerie  Českého centra v Rytířské ulici, přiblíží reflexe tohoto fenoménu očima čtveřice mladých kyperských umělců Raissy Angeli, Andrease Luciadese a Ioanny a Simone Philippou. Výstava se koná v rámci zakončení předsednictví Kypru v Radě Evropské unie.  V unikátních, veřejnosti nedávno zpřístupněných, sklepních prostorách se pak ve stejný den otevírá další pozoruhodný projekt ČESKÉ STOPY V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ: ARCHITEKT KAREL PAŘÍK. Příběh jediného lidského osudu naznačí vliv Čechů na vývoj situace v Bosně a Hercegovině na počátku 20. století.

 Raissa Angeli, kurátorka výstavy EUROPA, je absolventkou  pražské AVU. „Slovo Evropa pochází z řeckých pojmů „eurus“ – široký, a „ops“ – oči, tvář. Evropa tedy doslova přeloženo značí něco jako široce rozevřené oči či všezahrnující pohled,“ říká Raissa. „Možná je něco takového i základním evropským principem – Evropa dovoluje svým občanům otevřenost. Ale tato definice již určuje náš postoj ke všemu a vlastně omezuje naši svobodu nazírání.“

Raissa téma uchopila skrze instalaci. Další umělci zastoupeni na výstavě si zvolili jiná média: Andreas Luciades fotografii, sestry Ioanna a Simone Philippou grafiku a kresbu. Vzhledem k širokým mezinárodním zkušenostem všech umělců a pestrosti jejich vyjádření slibuje výstava originální a mnohotvárné uchopení tématu. Projekt se  koná pod záštitou J.E. pana Phaedona Anastasiou, velvyslance Kyperské republiky. Partnerem výstavy je Ministerstvo zahraničních věcí ČR. 

 Panelová výstava  ČESKÉ STOPY V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ: ARCHITEKT KAREL PAŘÍK dokumentuje vliv Čechů na modernizaci a europeizaci Sarajeva. Karel Pařík patří k osobnostem, které se počátkem 20. Století významně zapsaly do vývoje současné tváře města. Na přelomu 19. a 20. století projektoval nejméně 110 realizovaných staveb po celé Bosně a Hercegovině a na dalších asi 40 se podílel. Je autorem většiny městotvorných staveb v Sarajevu a řady dominant, které i dnes neodmyslitelně dotváří podobu současnou podobu metropole. „Bosňané si je připomínají právě letos, protože právě uplynulo 120 let od migrace Čechů do Bosny a Hercegoviny v rámci Rakouska-Uherska a 20 let od počátku stěhování Bosňanů do Prahy,“ říká Zvezdana Marković, iniciátorka výstavy. „Oba národy jsou propojené více, než si myslíme.“ Výstavě udělil záštitu J.E. pan Nediljko Bilić, velvyslanec Bosny a Hercegoviny.

 

Místo konání: České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1

Slavnostní zahájení výstav se koná 6. 12. 2012 v 18 hodin. 

VÍCE INFORMACÍ: 

Jitka Jurková
České centrum Praha
T: 234 668 505
M: 728 586 854
E: jurkova@czech.cz
 

 

ČESKÁ CENTRA

________________________________________________________________________ 
Posláním Českých center je posilovat dobré jméno České republiky ve světě a prosazovat českou kulturní scénu na mezinárodním poli ve všech odvětvích - výtvarné umění, architektura, design, móda, scénická umění, film, hudba, literatura.  Jejich síť představuje 21 Českých center v zahraničí na 3 kontinentech. Jsou příspěvkovou organizací MZV ČR. České centrum Praha je součástí sítě Českých center.

Podpora českého výtvarného umění v zahraničí patří mezi stěžejní aktivity Českých center. Vedle tradičních a již známých jmen se stále více zaměřují na prezentaci mladé umělecké scény, která získala prestižní česká ocenění a má velkou šanci zaujmout v prestižních zahraničních galeriích. Českou účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění v zahraničí doplňují doprovodnými programy.

Více informací:
ČESKÁ CENTRA – ústředí, oddělení komunikace,  komunikace@czech.cz
Ivana Síglerová 
T: 234 668 251
M: 725 890 029
--- 
Petra Jungwirthová
T: 234 668 237
M: 725 890  030