Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

FOLKLOR IS ALIVE!

České centrum Praha připravilo výstavu, která si klade za cíl ukázat vliv tradičních folklórních prvků na práci a směřování mladých designérů v zemích Višegrádu.

Pro veřejnost je výstava otevřena denně kromě pondělí a neděle od 4. března do 2. dubna 2011. VSTUP ZDARMA!

Výstava s podtitulem Folklórní stopy v současném designu nabízí neotřelý pohled na tradiční folklór mladých umělců z Česka, Maďarska, Polska a ze Slovenska. Jedním z impulzů pro vznik výstavy je letošní 20. výročí vzniku Visegrádské skupiny. Koncept připravila kurátorka zabývající se folklórem Dita Hálová spolu s architektem Tomášem Kadeřábkem a grafickou designérkou Janou Hradcovou. Projekt připravilo České centrum Praha ve spolupráci s kulturními instituty Maďarska, Polska a Slovenska pod záštitou velvyslanců zemí Visegrádu zastoupených v Praze.

FOLKLORE IS ALIVE! je součástí programu festivalu Jeden svět.

Partnery výstavy jsou Folklorní sdružení České republiky, ÚLUV Bratislava, Cepelia Polsko, Design Institut MOME Maďarsko ve spolupráci s uměleckými školami, kulturními instituty a zastupitelskými úřady zemí Visegrádu v Praze.

Projektu se staly jasnou inspirací soutěže Kruhy na vodě organizované slovenským Ústrediem l´udovej  umeleckej výroby a polskou Pamiatkou z Polski organizovanou společností Cepelia.V České republice podobně zaměřené soutěže vypisovány nejsou, a tak mladým českým designérům nezbývá, než se hlásit do soutěží zahraničních. Maďarská účast je v projektu zastoupena budapešťskou institucí MOME.

Výstavní projekt FOLKLOR IS ALIVE! nastolil v samotném počátku otázku – existuje šance najít společnou tradici kvalitní řemeslné práce, a to bez negativního vnímání folkloru, konotací pokleslosti, nedokonalosti, jednoduchého životního stylu zaostalosti? Vybraná díla ze čtyř středoevropských zemí jasně dokládají, že ano.  Mladá generace názorně dokazuje, že ve folklóru a všech projevech řemesel nachází nakažlivě živou a zdravou inspiraci.

Základní řemeslné okruhy, jak je formuloval Gotffried Semper při první vlně cíleného zájmu o obnovu řemesel mají své místo v hmotné kultuře stále. Za hlavní zdroje architektury a nejvyšší mety považoval stavění, tesařství, hrnčířství a textilnictví. Umělecké, teoretické a sociální vnímání lidového umění a řemesel celosvětové výrazně ovlivnilo také britské hnutí Art and Craft v polovině 19. století. Jedním z důsledků jeho vlivu bylo zakládání významných světových muzeí a vzdělávacích institucí se vztahem k uměleckému řemeslu. Na tomto základě se zrodily také zúčastěné české, moravské, slezské, slovenské, polské a maďarské střední školy, vysoké školy a univerzity, kterými prošla i většina vystavujících designérů. Výstava tak představuje především exponáty z přírodních materiálů (dřevo, proutí, bavlna, len, konopí, další textily, vlna, kůže, hlína, keramika, porcelán, sklo). Prezentovat se budou oděvy, obuv, šperky z tradičních a netradičních materiálů, nádobí, nábytek, bytové a oděvní doplňky.

V širokém pojetí a různorodosti uměleckého řemesla i autorského designu nabízí výstavní projekt FOLKLOR IS ALIVE! společnou řeč tvůrčího snažení. Prezentace by měla být povzbuzením mladým tvůrcům, že jejich cesta řemeslného a autorského zpracování kvalitního materiálu, tvořivého potenciálu a sepjetí s místní tradicí nemusí znamenat konzervativní návrat, cestu zpět. Lidovost a projevy vernakulárního umění, idylický život s vysokou mírou nadsázky a humoru a s využitím řemeslných znalostí se bez přehánění může stát významnou devízou v globalizovaném světě.

Výstava FOLKLORE IS ALIVE! volně navazuje na Folklor party, která byla k vidění v galerii Českého centra Praha na začátku roku 2009. Kurátorka Martina Zuzaňáková o ní řekla: „Výstava Folklor Party mapuje cestu lidového umění ze skanzenu do města a zjišťuje, zda je folklor z dnešního pohledu reziduem minulosti nebo disponuje stejnou energií, jakou lze nalézt v projevech současných subkultur nebo moderním designu nábytku, textilií a keramiky.“

Předešlá výstava se však omezila pouze na území České republiky. Letos se pokusíme ukázat roli folkloru ve vývoji současného designu v širším kontextu.

DOPROVODNÝ PROGRAM

10. 3. 2011, 18.30 / LITERATURA S DIALOGEM: RADKA DENEMARKOVÁ / literární pořad
16. 3. 2011, 18.30 / STŘEDEČNÍ SALÓN LJUBY FUCHS / komentovaná prohlídka a debata
17. 3. 2011, 10.00 – 17.00 / KREATIVNÍ HRY S UMĚNÍM / výtvarná dílna
29. 3. 2011, 14.00 / JEDEN SVĚT: JAK SE DĚLÁ FESTIVAL? / diskuse 

---

DOPORUČUJEME!

3. 3. – 29. 4. 2011 / FOLKLÓRNÍ STOPY V SOUČASNÉM MAĎARSKÉM DESIGNU / Výstava prací studentů Institutu designu László Moholy Nagye v Budapešti. / Sklepní galerie Maďarského kulturního střediska

VÍCE INFORMACÍ: 

Radka Labendz
České centrum Praha
T: 777 055 040
E: labendz@czech.cz