Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

FRÉMOK / VALONSKÝ KOMIKS

Přehlídka komiksového umění vzešlého ze spolupráce zavedených a handicapovaných belgických autorů. 1. 11. - 1. 12. Součást KomiksFEST!u.

Mezinárodní multimediální festival komiksFEST! nově obohacují Česká centra.  Z iniciativy Českého centra Brusel vznikla výstava, kterou mohou návštěvníci zhlédnout v Českém centru Praha.  Přehlídka komiksových publikací, soch i dalších forem umění je výsledkem spolupráce uznávaných komiksových umělců a mentálně handicapovaných výtvarníků. Výstava konaná za podpory diplomatického zastoupení Valonsko-Brusel, bude pro veřejnost otevřena od 1. listopadu do 1. prosince 2012.   

Vernisáž se koná 31. 10. 2012 v 18 hodin.

Členové francouzsko-belgického uměleckého uskupení Frémok navázali v roce 2007 spolupráci s neziskovou organizací La „S“ Grand Atelier. Vzniklo šest autorských párů, přičemž  jeden z dvojice byl handicapovaný. Díky jejich propojení se zrodila řada výtvarných děl, animovaných spotů a v neposlední řadě i publikace Match de Catch a Vielsalm (Zápas ve volném stylu ve Vielsalmu). Došlo též na navázání profesních i osobních vztahů. Jejich tvorba zahrnující plakáty, sochy, knihy a filmy bude vystavena v Českém centru Praha.

Skupina Frémok je dlouhodobě známá inovativním přístupem k oblasti výtvarného umění. Vydává ceněné komiksové i nekomiksové publikace a pořádá aktivity propojující umělce z různých oblastí. Frémok obhajuje výtvarnou formu jako důležitou součást sdělení. Zastává názor, že výtvarné prostředky často dokáží sdělit více než verbální.

La „S“ Grand Atelier je reflektován odbornou veřejností díky otevřenosti k hledání  nových cest. Výstavní prostor ateliéru již hostil několik výstav. Podíleli se na nich umělci, kteří jsou nuceni žít s trvalým handicapem.

Fakt, že komiks je inovativní formou, dokládají slova Erwina Dejasse, historika umění: „Komiks je odvozený od art brut. Oba tyto proudy se nevyhýbají narativitě a anekdotičnosti. Tím se staví mimo uznávané umělecké směry.“

Výstava FRÉMOK bude zároveň doplněna souvisejícím projektem BARVOLAM / 3X z ADF občanského sdružení Inventura, které v nové spodní galerii Českého centra představí tvorbu handicapovaných umělců z Čech a Irska. Návštěvníci tedy před sebou budou mít rozsáhlou a zároveň velmi kvalitní přehlídku z této oblasti uměni.

K výstavě připravilo České centrum Praha zajímavý doprovodný program: Kreativní hry s uměním inspirované komiksem se uskuteční v prostorách galerie 2. 11. 2012.

Autoři zastoupeni na výstavě FRÉMOK: Adolpho Avril, Richard Bawin, Oliver Deprez, Ursulla Ferrara, Vincent Fortemps, GIPI, Jean-Jacques Oost, Rémy Pierlot, Manuela Sagona, Dominique Théate, Thierry Van Hasselt, Paz Boïra, Nicole Claude, Serge Delaunay, Doubleboob, Dominique Goblet, Jean-Christophe Long.

 Autoři zastoupení na výstavě BARVOLAM / 3x z ADF: Jiřina Hlavatá, Šárka Hojaková, Pavla Koberová, Aleš Koudela, Lenka Křivanová, Marie Kůsová, Zdenka Líbalová, Lucie Mudrončeková, Vladimíra Müllerová a Lidmila Sommerová, Paul Moore, Roisin O’Hagan, Dave Lupton.

 

VÍCE INFORMACÍ: 

Jitka Jurková
České centrum Praha
T: 234 668 505
M: 728 586 854
E: jurkova@czech.cz
 

 

ČESKÁ CENTRA

________________________________________________________________________ 
Posláním Českých center je posilovat dobré jméno České republiky ve světě a prosazovat českou kulturní scénu na mezinárodním poli ve všech odvětvích - výtvarné umění, architektura, design, móda, scénická umění, film, hudba, literatura.  Jejich síť představuje 21 Českých center v zahraničí na 3 kontinentech. Jsou příspěvkovou organizací MZV ČR. České centrum Praha je součástí sítě Českých center.

Podpora českého výtvarného umění v zahraničí patří mezi stěžejní aktivity Českých center. Vedle tradičních a již známých jmen se stále více zaměřují na prezentaci mladé umělecké scény, která získala prestižní česká ocenění a má velkou šanci zaujmout v prestižních zahraničních galeriích. Českou účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění v zahraničí doplňují doprovodnými programy.

Více informací:
ČESKÁ CENTRA – ústředí, oddělení komunikace,  komunikace@czech.cz
Ivana Síglerová 
T: 234 668 251
M: 725 890 029
--- 
Petra Jungwirthová
T: 234 668 237
M: 725 890  030