Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

HAPESTETIKA / DOTÝKEJTE SE, PROSÍM

Tisková zpráva Sdružení Hapestetika, která v galerii Českého centra Praha pořádá hmatovou výstavu vybraných děl českého moderního sochařského umění.

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dotýkejte se, prosím a poznávejte originální díla významných českých umělců
na výstavě  HAPESTETIKA  VI

České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1
24. 11. – 30. 12. 2016, vstup volný
zahájení výstavy 23. 11. v 18 hodin, tisková konference v 17 hodin

Hmatová výstava s názvem HAPESTETIKA VI a podtitulem Dotýkejte se, prosím, volně navazuje na předchozí výstavy HAPESTETIKA (I – V).  

Cílem těchto výstav je zpřístupnit výtvarné umění lidem se zrakovým postižením, vidícím umožnit zážitek z hmatového vnímání výtvarného díla a autorům odkrýt další dimenzi jejich děl. Výstavy jsou místem, kde se všichni zúčastnění k sobě přibližují. Mottem výstav se stalo heslo „Dotýkejte se, prosím“, jako výraz odporu proti izolovanosti mezi lidmi navzájem i mezi lidmi a výtvarným uměním.

Na současné výstavě, připravené v prostoru Českého centra Praha Sdružením Hapestetika, z. s. je vidět snaha o výběr různorodých sochařských materiálů a o žánrovou pestrost tak, aby v souboru byly obsaženy podobizny nebo hlavy, figury, zvířecí motivy a pokud jde o abstraktní díla, aby přinášely zajímavou strukturu či možnost manipulace. Žánry i období jsou vyváženy, aby návštěvníci nebyli odrazeni přílišným množstvím náročných abstraktních děl, ani znuděni převahou snadno čitelných realistických prací. Významnými autory vystaveného souboru 25 děl jsou Otto Gutfreund a Emil Filla, kteří reprezentují českou klasickou modernu a oba se zasloužili o velice brzké přijetí kubismu v Čechách. Ze současných autorů jsou zastoupeni např. Kurt Gebauer, Eva Kmentová, Vlasta Prachatická, Čestmír Suška, Jaroslav Róna, Krištof Kintera, Petr Nikl, Veronika Richterová a další.

Popisky u jednotlivých exponátů jsou v černotisku i v Braillově písmu, k výstavě je vydána informativní brožurka o autorech s barevnými fotografiemi vystavených děl. Pro nevidomé je katalog v Braillově písmu. Své zážitky mohou návštěvníci napsat do pamětní knihy, nevidomí mají k dispozici Pichtův psací stroj.

Výstavu pořádá Sdružení Hapestetika, z. s. ve spolupráci s Českým centrem Praha a Tyfloservisem, o. p. s. Výstava se koná u příležitosti 25. výročí založení Tyfloservisu, služby pro lidi se zrakovým postižením v České republice, která pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem získat potřebnou míru samostatnosti. Cílem je, aby byli co nejméně závislí na pomoci druhých, aby se dovedli postarat o svou osobu, domácnost a o své blízké. Získané dovednosti v péči o sebe a domácnost mohou využít i v jiných oblastech života např. při vnímání výtvarného umění a přispívají tak k bohatšímu životu lidí se zrakovým postižením.

Činnost občanského spolku Sdružení Hapestetika spočívá zejména v pořádání hmatových výstav moderního umění u nás i v zahraničí a v konzultační a vzdělávací činnosti pro muzea, galerie a studenty pedagogických a uměleckých škol.

 

Kontakt:  Ing. Vladimíra Sýkorová, Sdružení Hapestetika
tel: 603 431 148, e-mail: hape@hapestetika.cz
www.hapestetika.cz
www.tyfloservis.cz


---
Tisková zpráva v pdf ke stažení zde.