Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

KAFKA & SCHULZ / MISTŘI POHRANIČÍKAFKA & SCHULZ / MISTŘI POHRANIČÍ

Výstavní projekt věnovaný dvěma významným postavám literatury 20. století – Franzi Kafkovi a polskému spisovateli a výtvarníkovi Bruno Schulzovi. k vidění od 11. 7. do 22. 8. 2012.

Jolana Součková, ředitelka Českého centra Praha:Projekt vznikl ve Stockholmu, kde se na loňské úspěšné výstavě podílelo místní Židovské muzeum, České centrum Stockholm a Polský institut ve Stockholmu. Nyní se v pozměněné verzi představí v Praze, díky dlouhodobé a vynikající spolupráci Českého centra Praha a Polského institutu. Během července a srpna bude výstava k vidění v galerii Českého centra Praha, v září pak v galerii Polského institutu.“

Dva velikáni evropského modernismu, dva středoevropští Židé. Obyvatelé zmizelých světů na pohraničí kultur a národů. Výstava Kafka & Schulz / Mistři pohraničí sleduje překvapivé paralely spojující životní osudy a dílo Franze Kafky (1883–1924), spjatého s česko-německo-židovskou Prahou na sklonku Rakousko-Uherska, a polsko-židovského spisovatele a výtvarníka z haličského městečka Drohobyč – Bruna Schulze (1892–1942).

Projekt vznikl díky spolupráci tří stockholmských institucí: tamějšího Židovského muzea, Polského institutu a Českého centra, a také spisovatelky a dramatičky Agnety Pleijel, autorky textů výstavy prezentované v roce 2011 v Židovském muzeu v hlavním městě

Švédského království. Letos se Mistři pohraničí představí v Praze v novém pojetí, připraveném pro české publikum. Výstava bude prezentována během prázdnin v Českém centru Praha, v září se přemístí do pozdně-gotických výstavních prostor Polského institutu.

Zaměří se mimo jiné na nejzajímavější inspirace dílem Bruna Schulze, mezi něž patří jedinečný snímek Benjamina Geisslera Nalezení obrazů dokumentující objev Schulzových fresek vytvořených na objednávku důstojníka gestapa Felixe Landaua, originální animovaný film Krokodýlí ulice Bratrů Quayových nebo fotografie Drohobyč bez Schulze – pohled do současnosti Schulzova rodného města objektivem Kuby Kamińského, laureáta Grand Prix National Geographic. 

Pražská část výstavy vznikla ve spolupráci s Polským institutem v Praze.

Původní koncept: České centrum ve Stockholmu, Polský institut ve Stockholmu, Židovské muzeum ve Stockholmu a Muzeum literatury ve Varšavě.


VÍCE INFORMACÍ: 

Radka Lím Labendz
České centrum Praha
T: 777 055 040
E: labendz@czech.cz


ČESKÁ CENTRA
________________________________________________________________________ 
Posláním Českých center je posilovat dobré jméno České republiky ve světě a prosazovat českou kulturní scénu na mezinárodním poli ve všech odvětvích - výtvarné umění, architektura, design, móda, scénická umění, film, hudba, literatura.  Jejich síť představuje 21 Českých center v zahraničí na 3 kontinentech. Jsou příspěvkovou organizací MZV ČR. České centrum Praha je součástí sítě Českých center.

Podpora českého výtvarného umění v zahraničí patří mezi stěžejní aktivity Českých center. Vedle tradičních a již známých jmen se stále více zaměřují na prezentaci mladé umělecké scény, která získala prestižní česká ocenění a má velkou šanci zaujmout v prestižních zahraničních galeriích. Českou účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění v zahraničí doplňují doprovodnými programy.

Více informací:
ČESKÁ CENTRA – ústředí, oddělení komunikace,  komunikace@czech.cz    
Ivana Síglerová – koordinátorka PR
T: +420 234 668 251
M: +420 725 890 029