Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

LITERÁRNÍ TURNÉ ČESKÝCH SPISOVATELŮ LITERATOUR.CZ STARTUJE V PRAZE

V Českém centru Praha se 22. února 2012 koná literární večer, který odstartuje literární turné českých spisovatelů po Německu, Rakousku a Švýcarsku.

Igor Malijevský a Jaroslav Rudiš uvádějí současné české autory na cestě!

Akci spolupořádají Česká centra, Netzwerk Literaturhaus.net, Pražský literární dům, Robert Bosch Stiftung a Česko-německý fond budoucnosti.

Zuzana Jürgens, ředitelka Českého centra Mnichov:  „Pokud vím, jedná se o vůbec první takto koncentrovanou prezentaci české literatury v německojazyčném prostoru, která by nebyla možná bez spojeného úsilí všech organizátorů. Autorské dvojice v rámci čtení představí různorodé žánry i témata a vůbec současnou českou literární scénu. Bezprostřední kontakt se spisovateli často u čtenářů vzbudí zájem a chuť si jejich knížky přečíst a dozvědět se něco víc.“

Vystoupí Irena Dousková, Bára Gregorová, Jiří Hájíček, Petra Hůlová, Markéta Pilátová, Jaroslav Rudiš, Marek Šindelka, Petra Soukupová, Jana Šrámková, Jaromír Typlt a Tomáš Zmeškal

V rámci programu bude pokřtěno speciální vydání časopisu Die Horen, které formou antologie představí současnou českou literární a výtvarnou tvorbu. Vedle autorů, kteří se osobně zúčastní zahajovacího večera, budou v antologii i texty Jana Balabána, Petra Borkovce, Radky Denemarkové a Miloše Urbana v překladu renomovaných bohemistů a překladatelů (Eva Profousová, Mirko Kraetsch, Christa Rothmeier, Kristina Kallert,  Sophia Marzolff, Kathrin Janka, Doris Kouba, Nikola Mizerová, Marcela Euler). 

Další místa čtení budou například Mnichov, Stuttgart, Dortmund, Salzburg nebo Curych, v průběhu čtyř dnů absolvují tři spisovatelské dvojice dohromady dvanáct čtení. Vyvrcholením celé LITERAToUR.CZ bude prezentace na lipském knižním veletrhu 16. března 2012. 

Z  aktuálního programu Českých center v oblasti literatury

České centrum Praha (16. 5. 2012)

Letos se uskuteční již 6. ročník Noci literatury 2012, který netradičním způsobem přibližuje veřejnosti současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení, jež se během jednoho večera uskuteční na atraktivních či běžně nedostupných místech Prahy 5 – Smíchov. Ukázky z překladů děl současných evropských autorů budou číst známé české osobnosti například J.Budař, M.Táborský, B. Hrzánová. Spojením zajímavého textu, neobvyklého místa a originální prezentace vytváří jedinečný kulturní zážitk pro širokou veřejnost. Noc literatury organizují Česká centra ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví. Každá z 15 účastnických zemí představí v rámci Noci literatury 2012 dílo jednoho svého současného autora.

České centrum Haag (21. - 29. 4. 2012)

Literární festival City2Cities pořádá SLAU  - literární nadace Utrecht ve spolupráci s ČC Haag a každý ročník je zaměřen na dvě významné světové literární metropole. V roce 2012 se festival bude odehrávat na literární ose Praha – Barcelona. V rámci festivalu se uskuteční literární čtení českých autorů (Markéta Pilátová, Tomáš Zmeškal, Jáchym Topol, Marek Šindelka, Eda Kriseová, Patrik Ouředník, Jaroslav Rudiš, Jan Těsnohlídek, Marek Šindelka), prezentace českých knih v nizozemském překladu (Patrik Ouředník, Marek Šindelka, Tomáš Zmeškal), překladatelské a autorské dílny, literární programy pro rodiny s dětmi, přednášky, podium pro mladé básníky, slampoetry, filmový program slavných literárních adaptací a výstava 3D fotografií staré Prahy. Samostatná část festivalu bude věnována literárnímu odkazu zesnulého dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla. Odhaduje se, že festival navštíví v roce 2012 7000 návštěvníků a další veřejnost se o něm dozví přes média. 

České centrum Madrid (9. 2. - 4. 3. 2012)

České centrum Madrid ve spolupráci s literárním festivalem FLIC zve na kreativní workshopy knižní ilustrace, které se uskuteční v Barceloně, Gironě a Sant Celoni a dalších místech Španělska. Inspirací bude tvorba české výtvarnice Květy Pacovské. Účastníci těchto workshopů, kterých se uskuteční více než třicet, se také mohou přihlásit do soutěže, jejíž vítěz bude odměněn knihou této významné ilustrátorky.

VÍCE INFORMACÍ:

ČESKÁ CENTRA – ústředí, oddělení komunikace,  komunikace@czech.cz
Ivana Síglerová – koordinátorka PR
T: +420 234 668 251

M: +420 725 890 029

 

České centrum Praha
Radka Labendz - zástupkyně ředitelky, manažerka programu a PR
T: +420 234 668 597
M: +420 777 055 040
E: labendz@czech.cz 

České centrum Mnichov
Zuzana Jürgens, ředitelka

T: 0049(0) 89 21 02 49 33, 0042(0) 234 668 557

M: 0049(0) 171 270 48 11

E: jurgens@czech.cz


ČESKÁ CENTRA
________________________________________________________________________ 
Posláním Českých center je posilovat dobré jméno České republiky ve světě a prosazovat českou kulturní scénu na mezinárodním poli ve všech odvětvích - výtvarné umění, architektura, design, móda, scénická umění, film, hudba, literatura.  Jejich síť představuje 21 Českých center v zahraničí na 3 kontinentech. Jsou příspěvkovou organizací MZV ČR. České centrum Praha je součástí sítě Českých center.

Podpora českého výtvarného umění v zahraničí patří mezi stěžejní aktivity Českých center. Vedle tradičních a již známých jmen se stále více zaměřují na prezentaci mladé umělecké scény, která získala prestižní česká ocenění a má velkou šanci zaujmout v prestižních zahraničních galeriích. Českou účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění v zahraničí doplňují doprovodnými programy.