Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

LITERATURA S DIALOGEM / RADKA DENEMARKOVÁ

Dne 10. března se od 18:30 setkáme s Radkou Denemarkovou nad její novou knihou Kobold aneb Přebytky něhy. Březnová Literatura s dialogem je součástí festivalu Jeden svět. VSTUP ZDARMA

Literární salon připravil pro České centrum Praha Zdenko Pavelka.

Radka Denemarková je spisovatelka, literární historička, scenáristka, překladatelka a dramaturgyně.   Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy obor germanistika – bohemistika. Působila jako vědecká pracovnice Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, též jako lektorka a dramaturgyně v pražském Divadle Na zábradlí.  Publikovala  monografii  divadelního a  filmového režiséra Evalda Schorma Sám sobě nepřítelem (1998), redigovala sborník Zlatá šedesátá (2000),  je  autorkou studie  Ohlédnutí  za  Milenou Honzíkovou  (in Dopis zmizelému, Torst, 2003), románů A  já pořád kdo to tluče (Petrov,  2005), Peníze  od Hitlera (Host, 2006) a rozsáhlého faktografického románu Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh Petra Lébla (Host, 2008). Byla nominována na Cenu Alfréda Radoka (2003), v roce 2007 získal její román Peníze od Hitlera cenu Magnesia Litera za nejlepší prózu roku. V roce 2009 získala její kniha Smrt, nebudeš se báti, aneb Příběh Petra Lébla cenu Magnesia Litera za nejlepší knihu roku v kategorii publicistiky.  V roce 2007 pobývala na tvůrčím stipendiu ve Wiesbadenu, v roce 2008 v Berlíně. Žije v Praze.

Kobold aneb Přebytky něhy jsou příběhem rodiny Helly a Michaela Koboldových odehrávajícím se v průběhu jednoho století. Je to kniha o tom, co se s lidmi stane, když se ocitnou tváří v tvář nacistické či  omunistické ideologii. A je to také kniha o podobách lásky a násilí. Její řeč je jako řeka. I když je hladina nehybná, v hlubinách se vždycky něco děje. Jsou to podvojné příběhy skryté v jediné knize jako voda a žár, příběhy o tom, jakým způsobem lidskou existenci nevratně předurčuje rodina, do které se narodíme, jsme vrozeni. Někdy k tomu, aby člověk ztratil rozum, stačí nejen život mezi dvěma ženami či dvěma muži, ale i život mezi sochami na kamenném mostě… Co je vlastně příčinou neklidu, jenž uvádí lidi v pokušení, lidi naší civilizace, kteří žijí v míru a blahobytu? V životě si opravdu nemůžeme být nikdy jisti tím, co je fantazie a co skutečnost. Román Kobold aneb Přebytky něhy volně navazuje na knihy A já pořád kdo to tluče a Peníze od Hitlera. Autorka jím završuje svou trilogii o středoevropském dvacátém století.

Zdenko Pavelka - publicista a editor. Glosuje současnou literaturu v Salonu Práva, přispívá do Hostu a Tvaru, na stanici Vltava Českého rozhlasu druhým rokem připravuje v sobotním magazínu výběr z nových knih. Jako editor připravil k vydání monografii Vladislava Merhauta Grafik Vladimír Boudník a jako odpovědný redaktor se podílel na vydání prózy Emila Hakla Pravidla směšného chování, za kterou autor získal Cenu Josefa Škvoreckého. V roce 2010 vyšel v nakladatelství Millennium Publishing jeho knižní rozhovor se spisovatelkou Ivou Pekárkovou Přestřihnout kšandy.

Večer doprovodí harmonikářka Hana Lundiaková.

VÍCE INFORMACÍ:

Radka Labendz
České centrum Praha
T: 777 055 040
E: labendz@czech.cz