Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

MICHAEL KRATOCHVÍL / PORTRÉTY

České centrum Praha představuje dalšího zajímavého umělce řadícího se ke  generaci fotografů zaměřených převážně na reportážní a portrétní fotografii. Návštěvníci galerie tak mohou na přelomu dubna a května zhlédnout výstavu černobílých portrétních fotografií známého českého fotografa.

Výstava je reprezentativním výběrem snímků, které Michael Kratochvíl nafotil v průběhu posledních šesti let pro časopisy ČiliChili,
Bizzone a Review připravované v jeho domovském vydavatelství Boomerang Publishing. Kratochvílovy fotografie nejsou popisnými portréty slavných nebo mediálně známých osobností, ale spíše spontánním pohledem autora na momentální situaci a atmosféru. Michaelovi je v zásadě jedno, jestli fotí světoznámého dirigenta Ignata Solženicyna nebo říčanského hrobníka Davida Stejskala. Na černobílých obrazech často dominují grafické až ornamentální prvky, které vznikly spojením šedých tónů, odrazů přirozeného a umělého světla nebo struktury materiálu. Portrétovaná osobnost se tak stává zdánlivě nepodstatnou součástí obrazu nořícího se do světla a stínů. Jak sám autor přiznává, černobílá fotografie je pro něj především osvobozením od chaosu barev a s tím spojené mechaniky fotoaparátu.
 
Kratochvíl se nenechává svázat pravidly, spíše si svobodně hraje se světlem a stíny, netlačí své modely do křečovité stylizace a pokouší se zachytit především aktuální náladu a neopakovatelnou atmosféru okamžiku. Není pro něj vlastně až tak důležité zachytit věrný obraz podoby portrétovaného, mnohem více pomocí svého fotoaparátu usiluje o zaznamenání nebo ještě spíše o znovuvytvoření vlastního pocitu z portrétované osoby. Právě proto je i pro jeho portrétní tvorbu typický pohyb a rychlý záběr v situaci, kterou není možné naplánovat. Do jisté míry se tak ve vystavovaných portrétech odráží také autorovy zkušenosti z reportážní fotografie, které získal, když se svým otcem Antonínem Kratochvílem cestoval po světě jako asistent a spolupracoval tak na rodících se reportážích z válečných konfliktů či humanitárních katastrof.

Vystavené snímky bude možno zakoupit v prodejní galerii v Pánské pasáži.

Michael Kratochvíl (nar. 1967)
prožil několik let v zahraničí jako asistent ve fotoateliéru Ivana Němce nebo na cestách se svým slavným otcem Antonínem Kratochvílem. Po návratu do České republiky se zabývá zejména reklamní, portrétní a reportážní fotografií. Má ateliér v pražském Karlíně.

 

INFORMACE O VÝSTAVĚ 

Místo konání: České centrum Praha, Rytířská 31, 110 00 Praha 1
Kurátor: Dana Zikmundová

Tisková konference se uskuteční
25. 4. 2013 ve 14 hodin za účasti autora.
Slavnostní zahájení proběhne 25. 4. 2013 v 18 hodin.
Výstava je otevřena vždy ve všední den od 10 – 17 hodin. 
Vstup volný.

Výstava vznikla ve spolupráci s BOOMERANG PUBLISHING.


www.czechcentres.cz

***


________________________________________________________________________
ČESKÁ CENTRA

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 21 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.

Česká centra pro oblast výtvarného umění:
Iniciujeme a podporujeme projekty českých umělců v zahraničních galeriích. Ve vlastních výstavních prostorách prioritně představujeme současnou výtvarnou scénu s propojením na místní umělce  a instituce.   Realizujeme kurátorské cesty a cesty novinářů ze zahraničí do ČR. Podporujeme rezidenční pobyty českých umělců do zahraničí.  Jsme partnery Ceny Jindřicha Chalupeckého a řady dalších prestižních ocenění. Podporujeme českou účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění a realizujeme doprovodné programy (diskuse, workshopy…)


Kontakty pro novináře:

Česká centra - ústředí   
Petra Jungwirthová, odd. komunikace   
mobil: 725 890 030   
e-mail jungwirthova@czech.cz   

České centrum Praha
Jolana Součková
mobil: 724 587 661
e-mail: souckova@czech.cz