Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

NEBE, PEKLO, HRÁCH (VEGETÁLNÍ IMAGINACE)

Únorová výstava NEBE, PEKLO, HRÁCH představuje tvorbu Francouze a českého rodáka Yana Zelenky. K vidění 2. - 25. 2. 2012.

V galerii Českého centra Praha bude od 2. do 25. 2. 2012 k vidění výstava NEBE, PEKLO, HRÁCH (VEGETÁLNÍ IMAGINACE). Výstava reflektuje tvorbu Francouze a českého rodáka Yana Zelenky, který si vydobyl svoje místo ve světě francouzského vizuálního umění. Podtitul výstavy Vegetální imaginace skýtá návštěvníkům mnoho prostoru pro vlastní fantazii…VSTUP ZDARMA. 

Výstava, jejímž kurátorem je Adam Hoffmeister, vznikla ve spolupráci s Českým centrem Paříž za podpory Francouzského institutu v Praze. Vernisáže, která se uskuteční v galerii Českého centra Praha ve středu 1. února od 18:00 bude kromě autora a kurátora výstavy přítomen i generální ředitel Českých center pan Michael Pospíšil, z Paříže přijede ředitel tamního Českého centra pan Martin Bonhard, který bude rovněž k dispozici k případné diskusi o současných programových aktivitách Českého centra Paříž. 

Ředitelka Českého centra Praha Jolana Součková dodává: "Výstava v galerii Českého centra Praha je první výstavou Yana Zelenky v České republice. Prezentuje období posledních šesti let, kdy se věnoval skoro výlučně malbě a kresbě."

Yan Zelenka se narodil a vyrůstal v Praze na Malé Straně. První pohled, který si pamatuje je na dům naproti - barokní fasáda Rohanského paláce, který ho podle jeho názoru inspiroval v pozdější tvorbě. V roce 1971 obdržel diplom na Akademii výtvarných umění (obor sochařství). Po studiu pracoval v oblasti užité plastiky a v užité grafice.

V roce 1978 odešel Yan Zelenka do Paříže. Zúčastnil se zde mnoha kolektivních výstav, často Dnů otevřených dveří ateliéru ve čtvrtích Bastille a Belleville. Jako zakázku Pařížské mincovny vytvořil medaili režiséra Miloše Formana. Pro lokality v pařížské oblasti realizoval sochy v exteriéru nejčastěji z modelovaného cementu. Realizoval mnoho zakázek v oblasti dekorativní plastiky a malby a také ilustrací. Z důležitých salónů vystavoval v Májovém salónu (Paříž, quai de Branly), Réalités Nouvelles (Grand Palais), Formes Humaines (zahrada Rodinova muzea). V roce 2007 výstava obrazů v Espace Acaton, témata letících obřích zelenin. Účastnil se akce s názvem Devět českých výtvarníku v Paříži v Českém centru - Paříž, kde měl později výstavu obrazů a kreseb.

Adam Hoffmeister charakterizuje jeho tvorbu takto: "Zelenka je uchvácen obludností svých zvláštních elementů, pohybujících se v říši ohromna. Udivuje sám sebe i diváky mocí hor, ať již je tvoří jahody či další příslušníci vegetální říše anebo jsou obrazem, zasunutým ve vzpomínkách. Yan Zelenka je maluje urputně a s velkou odvahou jemného a mírného člověka. Možná se i tak trochu ztotožňuje se svým oblíbeným hrdinou, Donem Quijotem."

ÚNOROVÝ PROGRAM:

2. - 25. 2. 2012 / NEBE, PEKLO, HRÁCH (VEGETÁLNÍ IMAGINACE)
16. 2. 2012, 10:00 - 17:00 / KREATIVNÍ HRY S UMĚNÍM
21. 2. 2012, 18:30 / JUNIOR BRASS / FIVEL VOLUNTARY BRASS
22. 2. 2012, 17:00 / LITERAToUR.CZ – literární večer
23. 2. 2012, 18:00 / NEBE, PEKLO, HRÁCH / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 

---

VÍCE INFORMACÍ:

Radka Labendz
České centrum Praha
T: 777 055 040
E: labendz@czech.cz


ČESKÁ CENTRA
________________________________________________________________________ 
Posláním Českých center je posilovat dobré jméno České republiky ve světě a prosazovat českou kulturní scénu na mezinárodním poli ve všech odvětvích - výtvarné umění, architektura, design, móda, scénická umění, film, hudba, literatura.  Jejich síť představuje 21 Českých center v zahraničí na 3 kontinentech. Jsou příspěvkovou organizací MZV ČR. České centrum Praha je součástí sítě Českých center.

Podpora českého výtvarného umění v zahraničí patří mezi stěžejní aktivity Českých center. Vedle tradičních a již známých jmen se stále více zaměřují na prezentaci mladé umělecké scény, která získala prestižní česká ocenění a má velkou šanci zaujmout v prestižních zahraničních galeriích. Českou účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění v zahraničí doplňují doprovodnými programy.

Více informací:
ČESKÁ CENTRA – ústředí, oddělení komunikace,  komunikace@czech.cz    
Ivana Síglerová – koordinátorka PR
T: +420 234 668 251
M: +420 725 890 029