Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

NĚMECKÝ DESIGN. MINULOST - SOUČASNOST

Ojedinělou přehlídku německého designu od konce 19. století do současnosti s názvem Německý design. Minulost – současnost mohou zhlédnout návštěvníci Českého centra Praha.

Výstava je součástí prestižní přehlídky DESIGNBLOK (7. – 13. 10. 2013). Výstava v galerii Českého centra Praha má dvě části: První představuje vývoj německého užitého a průmyslového designu ze sbírek Die Neue Sammlung - Mezinárodního muzea designu v Mnichově, další část přibližuje současný mladý německý design. Výjimečná prezentace přelomových objektů a osobností historie německého designu je společným projektem Českého centra Praha, Českého centra Mnichov, Die Neue Sammlung – Mezinárodního muzea designu v Mnichově a CZECHDESIGNU.CZ.

ČESKÁ centra ve spolupráci s partnery
Ročně se díky činnosti a aktivitám Českých center koná několik desítek akcí zaměřených na design. Česká centra zajišťují účast českého zastoupení na renomovaných mezinárodních přehlídkách, veletrzích, recipročně spolupracují s významnými zahraničními institucemi a galeriemi na významných projektech s přesahem do domácího prostředí. Realizují doprovodné programy s designéry. Nedílnou součásti jejich portfolia tvoří partnerství. Podporují Czech Grand Design, Bienále Brno, Nový (Z)boží!. K dnes již osvědčeným partnerským matadorům patří například Designblok nebo CZECHDESIGN.CZ. Propojení Českých center s posledním z uvedených subjektů mohli tuzemští zájemci i zahraniční veřejnost registrovat v letošním roce. Projekt Stolečku, prostři se! doslova proletěl Evropou – provázen řadou pochvalných ohlasů, mj. mnichovské Die Neue Sammlung. Současná výstava na tuto spolupráci navazuje.

MINULOST – SOUČASNOST
Výstava v Českém centru Praha dokumentuje dějiny německého užitého a průmyslového designu a odkrývá pozadí úspěchu značky „Made in Germany“. Díky spolupráci s celosvětově největším muzeem designu Die Neue Sammlung - Mezinárodní muzeum designu Mnichov lze na příkladech klasických, kultovních a někdy neočekávaných objektech detailně sledovat dějiny spolupráce průmyslu a designerů, technického pokroku a kreativního přístupu. Výstava reflektuje také politický vývoj 20. století, mj. zahrnuje předměty jak ze západního, tak bývalého východního Německa. Aktuální část přehlídky s názvem Rejected/Accepted představuje tvorbu mladých německých designérů a jejich produkčně úspěšné i zamítnuté projekty.

DVA POHLEDY
Pro přiblížení historie designu zvolili kurátoři ucelený výběr objektů dokumentujících vývoj německého designu od industrializace přes Bauhaus, poválečnou obnovu Německa a rozdělení země v době studené války až k proměnám postmoderny. Instalaci historické části expozice v galerii Českého centra Praha připravil CZECHDESIGN.CZ ve spolupráci s Prokš Přikryl Architekti s Mojmírem Puklem. Německý design a jeho dějiny tak budou díky této spolupráci představen z českého pohledu, v průniku dvou odlišných tradic.

ODMÍTÁNI / OBDIVOVÁNI
Další část výstavy nazvaná Rejected / Accepted, kterou připravil ateliér Steffena Kehrleho (Mnichov), přibližuje – jako výstava ve výstavě – mladý německý design. Zastoupeno je v ní celkem jedenáct návrhářek a návrhářů z nejrůznějších kreativních oblastí: filmu, módy, hudby, grafiky i užitého designu. Na jedné straně výstava ukazuje odmítnutá, nerealizovaná díla; vzhledem k jejich kvalitě se přesto vyplatí se jimi zabývat, stejně jako – často ekonomickými nebo technickými – důvody jejich odmítnutí. Na druhé straně stojí realizované práce stejných protagonistů: Floriana Böhma (fotografie), Mirka Borsche (grafický design), Ayzit Bostan (móda), Nitzana Cohena (průmyslový design), Saskie Diez (šperk), Stefana Dieze (průmyslový design), Markuse Frenzla (kritika designu), Niklase Goslara (dokumentární film), Jonase Imberyho (hudba), Steffena Kehrleho (průmyslový design) a Sabine Magnet (texty). Rejected  /Accepted proto není prezentací neúspěchu, ale oceněním tvořivé práce.

PANELOVÁ DISKUSE
Průniky českého a německého designu

Součástí doprovodného programu je panelová diskuse v angličtině, která se koná 8. 10. 2013 v 16.30. Pozvání do panelové diskuse moderované Michaelem Vašků (CZECHDESIGN.CZ) přijali

  • Florian Hufnagl, ředitel Die Neue Sammlung – Mezinárodní muzeum designu v Mnichově
  • Stefan Diez, designér, Mnichov
  • Steffen Kehrle, designér, Mnichov
  • Maxim Velčovský, designér, Praha
  • Iva Knobloch, kurátorka Uměleckoprůmyslového muzea v Praze

 

Partneři výstavy:

Die Neue Sammlung

CZECHDESIGN.CZ

Na expozici spolupracovali:
Ateliér Steffena Kehrleho, Mnichov
Prokš Přikryl Architekti
Mojmír Pukl
Czechdesign.cz 

Česká centra děkují za podporu: bayerndesign
MCBW Mnichov, Creative Business Week
Designblok
Česko – německý fond budoucnosti
Goethe-Institut Praha

 

ČESKÁ CENTRA

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.

 

Kontakt pro novináře: 

Česká centra
Petra Jungwirthová,  

tisková mluvčí Českých center
M: 725 890 030    
EM: jungwirthova@czech.cz