Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

OTTO WICHTERLE / VĚDEC A VYNÁLEZCE

Výstavní projekt Českých center věnovaný životu a dílu jednoho z našich nejvýznamnějších vědců bude od 2. do 31. prosince představen v galerii Českého centra Praha.

S jedinečnou osobností Otto Wichterle, který by se v roce 2013 dožil 100 let, se v letošním roce pojí výročí 50 let od vynálezu měkkých kontaktních čoček. Česká centra tato výročí využívají k připomenutí jeho neobyčejného příběhu. Jaký však byl tento významný chemik, co stálo za jeho výjimečností a všestranností, která mu umožnila uskutečnit řadu významných objevů? Jaká byla doba, ve které žil a jaké vlivy určovaly vědcův život a odborné působení? VSTUP ZDARMA. Ilustrační foto: UMCH AV ČR

Generální ředitel Českých center Michael Pospíšil řekl: „Jsme rádi, že můžeme touto výstavou přispět k podpoře prezentace úspěchů české vědy ve světě. Proto ji také plánujeme od příštího roku v popularizované podobě představovat prostřednictvím sítě Českých center a zastupitelských úřadů ČR v zahraničí.“ Prezentační projekt OTTO WICHTERLE připravila Česká centra ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.. Koordinace celkového projektu se ujal Jan Špunda z Českých center. 

Návštěvníci se mohou těšit i na další zajímavosti jako je prezentace optických klamů apod. Chybět nebude ani replika jednoho z prvních prototypů čočkostroje, kterou v rámci vernisáže uvedeme do chodu. Ta navíc mnohé vypovídá o době a podmínkách, ve kterých pan profesor pracoval. Profesor Wichterle ve své knize Vzpomínky uvádí: „Den před Štědrým dnem [1961] jsem si doma z této stavebnice [Merkur] sestavil nový prototyp odlévacího zařízení, ve kterém jsem jako náhon použil dynamo z jízdního kola našich kluků. Když se dynamko připojilo na zvonkový transformátor, fungovalo jako motorek s naprosto přesnými otáčkami podle frekvence střídavého proudu. Z laboratoře na VŠCHT jsem si přinesl monomery a katalyzátory a také dvoulitrovou tlakovou láhev, která byla původně v kyslíkovém přístroji z pozůstalosti Luftwaffe. Láhev jsem vypláchl a natlačil argonem, abych měl doma zásobu neutrálního ochranného plynu. Na Štědrý den odpoledne jsem merkurovou aparaturu uvedl do chodu a odlil prvé čtyři čočky…“ 

Samotná výstava již byla v Praze úspěšně prezentována v rámci festivalu Týden vědy techniky. Linda Wichterlová, manželka vynálezce, na vernisáži řekla: “Jsem překvapená, jak důkladně o mém manželovi a jeho rodině autoři výstavy zjišťovali informace. Překvapilo mě, co všechno se ví.“

Výstava pojednává též o méně známých faktech ze společenského života pana profesora, jako byl jeho podíl na vzniku politického manifestu 2000 slov nebo jeho poslanecký mandát v České národní radě. Zájemci o techniku budou potěšeni obšírným pojednáním k historii a současnosti výroby kontaktních čoček a získají též mnoho informací o „době plastové“, vzniku silonu a hydrogelů.

Od příštího roku bude projekt v modifikované, výrazně popularizované, podobě představován prostřednictvím sítě Českých center a zastupitelských úřadů ČR v zahraničí.

DOPROVODNÝ PROGRAM: 

1. 12. 2011, 18:00 / SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÝSTAVY

7. 12. 2011, 13:00 – 18:00 / MĚŘENÍ ZRAKU A DOPORUČENÍ VHODNÉ KOREKCE (ALCON)


12. 12. 2011, 10:00 – 15:00 / KREATIVNÍ HRY SE STAVEBNICÍ MERKUR
15. 12. 2011, 18:00 / PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ O OTTOVI WICHTERLEM

---

VÍCE INFORMACÍ:

Radka Labendz
České centrum Praha
T: 777 055 040
E: labendz@czech.cz

 

 

Partneři výstavy: 
Ústav makromolekulární chemie AV ČRČeská kontaktologická společnostNárodní technické muzeumMasarykův ústav a archiv AV ČRÚstav pro soudobé dějiny AV ČRCzechTourismCooper VisionAlconMedicemBausch+LombWichterle a VacíkWikovMRUFaboryWichterlovo gymnázium
Česká tisková kancelář