Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

PHOTO ESPAŇA 2012 / YAAKOV ISRAEL THE QUEST FOR THE MAN ON THE WHITE DONKEY

Úspěšný dialog mezi českou a španělskou fotografickou tvorbou zakončí realizace dvou pozoruhodných výstav: České centrum Praha představí kolekci 25 jedinečných fotografií Yaakova Israela, vítěze prestižního španělského festivalu PhotoEspaña 2012, a Instituto Cervantes vystaví retrospektivní kolekci 40 portrétních fotografií klasiků španělské fotografie a filmu, Leopoldo Pomése a Carlose Saury.

Úspěšný fotograf a vítěz španělského festivalu PhotoEspaña 2012 Yaakov Israel zachycuje detaily izraelské reality s patřičnou intimitou a emocionalitou.

„Podle židovské tradice přijede mesiáš na bílém koni…

Před několika lety, při pořizování snímků u Mrtvého moře, projel okolo mne muž z Palestiny na oslovi. V tu chvíli jsem si uvědomil, že jsem právě našel svého mesiáše.  Tato událost mě přiměla začít pracovat na dílu, které jsem nazval The Quest for the Man on the White Donkey.“  Těmito slovy popisuje autor prvotní myšlenku, kterou realizoval formou neobyčejné podívané. Návštěvníci výstavy budou moci na vlastní oči spatřit netypická místa Izraele pohledem muže, který se pokouší zachytit svoji zemi pravdivě, takovou, jaká skutečně je.

Prezentace PhotoEspaña v Praze je příležitostí pro české publikum nahlédnout do dramaturgie a koncepce festivalu, který během své patnáctileté existence představil 900 výstav v hlavních španělských galeriích a muzeích a každoročně během jeho konání v červnu přiláká k tématu fotografie více než 700 000 návštěvníků. Letošní červen bude ve Španělsku naopak patřit české fotografii; poprvé se tu prostřednictvím Českého centra Madrid představí fotografické akty klasika české fotografie Františka Drtikola.

Společně s výstavou Yaakova Israela bude zahájena i výstava fotografií s názvem  LEOPOLDO POMÉS / CARLOS SAURA: RETRATOS. Itinera PHE představující výběr čtyřiceti fotografií, které oba autoři pořídili v průběhu své kariéry od 50. let 20. století do současnosti.  Jde o sérii portrétů slavných osobností i neznámých lidí, které nám odhalují způsob práce těchto dvou velkých představitelů současného španělského umění fotografie.  Oba patří do stejné generace, dosáhli obrovského uznání a cen ve svých uměleckých oborech  a zároveň dokázali přesáhnout i do jiných oborů – Leopoldo Pomés spojil uměleckou i reklamní fotografii a Carlos Saura se stal jedním z velikánů světové kinematografie.

Obě výstavy zahájí umělecká ředitelka La Fábrica a kurátorka obou výstav, paní Oliva María Rubio. 

Místa konání: 
YAAKOV ISRAEL, České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1. Vernisáž výstavy se koná 30. 4. 2013 v 17.30 hodin.

LEOPOLDO POMÉS/CARLOS SAURA: RETRATOS. Itinera PHE, Instituto Cervantes, Na Rybníčku 536/6, Praha 2. Vernisáž výstavy se koná 30. 4. 2013 v 19.00 hodin za osobní účasti filmového režiséra Carlose Saury.

PŘEDNÁŠKA CARLOSE SAURY PRO VEŘEJNOST:
2. 5. v 18.00, Instituto Cervantes, Na Rybníčku 536/6, Praha 2
Moderuje Jesus Ruiz Mantilla
Simultánní tlumočeni zajištěno.
VSTUP VOLNÝ
Více informací:
www.czechcentres.cz/prague
www. praga.cervantes.es


ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 21 zahraničních metropolí tří kontinentů.

Česká centra pro oblast výtvarného umění:
Iniciujeme a podporujeme projekty českých umělců v zahraničních galeriích.
Ve vlastních výstavních prostorách prioritně představujeme současnou výtvarnou scénu s propojením na místní umělce a instituce. 
Realizujeme kurátorské cesty a cesty novinářů ze zahraničí do ČR
Podporujeme rezidenční pobyty českých umělců do zahraničí
Jsme partnery Ceny Jindřicha Chalupeckého a řady dalších prestižních ocenění
Podporujeme českou účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění a realizujeme doprovodné programy (diskuse, workshopy…)


Kontakty:
ČESKÁ CENTRA – ústředí, Praha
Václavské nám. 49
oddělení komunikace
komunikace@czech.cz

Petra Jungwirthová – koordinátorka PR
T: +420 234 668 237
M:+420 725 890  030

ČESKÉ CENTRUM PRAHA
Jolana Součková
T: +420 234 668 301
M: +420 724 587 661
E: souckova@czech.cz