Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

PŘESAHY / PRAŽSKÉ QUADRIENNALE

Od 17. do 24. června můžete u nás vidět výstavu PŘESAHY, kterou se letos připojíme k 12. ročníku Pražského Quadriennale. Otevřeno denně od 10:00 do 18:00. VSTUP ZDARMA.

Výstava PŘESAHY ukazuje vliv mezioborového působení na výsledné dílo v tvorbě významných českých současných umělců. Přináší díla scénografických tvůrců pro prostor mimo divadlo a naopak díla tvůrců mimodivadelních pro scénografii. Teoretická rovina setkávání oborů a vzájemné využívání jejich principů je běžná. Tato výstava ukazuje naopak díla, kdy se autor v praxi pustil na pole pro něj neznámé, kdy dobrovolně opouští prostor svého oboru a zpracovává prostor oboru nového. Zastoupeny jsou obory architektura, fotografie, móda, hudba, sochařství, multimédia, komiks a divadlo.

Tvůrčí přesahy vnímám jako důležitou součást umělecké tvorby. Zkusit jinou disciplínu je výjimečná příležitost, ve které si může umělec ověřit své schopnosti. Je výzvou i inspirací. Překračovat sebe sama je nezbytné pro obohacení tvůrcova myšlení a osobnosti, pro vzájemnou výměnu energií, technologií a způsobu tvorby. Vydat se novým směrem také znamená příležitost k setkávání lidí, kteří by se jinak neměli šanci setkat“, říká kurátorka a organizátorka výstavy Lucie Loosová.

Na výstavě budou prezentována díla a přesahy následujících umělců: Erika Bornová, Šimon Caban, Daniel Fikejz, Iška Fišárková, Petr Jedinák, Martin Kermes, Petr Kolínský, Jan P. Muchow, Albert Pražák, Liběna Rochová, Simona Rybáková, Roman Sejkot, Vladimír Soukenka.

DOPROVODNÝ PROGRAM:

20. 6. 2011, 18:30 / Neformální setkání s kurátorkou a autory výstavy 

21. 6. 2011, 10:00 - 17:00 / Kreativní hry s uměním: Výtvarná dílna připravená ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy.

22. 6. 2011, 18:30 / Salon Ljuby Fuchs: Hosté debaty: shakespearolog a překladatel Martin Hilský, kurátorka výstavy Lucie Loosová a ředitelka Českého centra Jolana Součková

23. 6. 2011, 18:30 / Literatura s dialogem: Literární salon Zdenka Pavelky. Beseda s Davidem Jařabem a slavnostní uvedení knihy Český divadelní kostým.

Partneři výstavy: Cafe Imperial, DITHERM, Divinis, Frigosped, Fuji, Jean la Taupe, Macroworld, Maxreal, Mibcon, Nikon, Philips, Porsche Hradec Králové, Saty

Mediální partneři: Stavební fórum, Tiscali

VÍCE INFORMACÍ:

Radka Labendz
České centrum Praha
T: 777 055 040
E: labendz@czech.cz
---
Lucie Loosová
Kurátorka a organizátorka výstavy 
M: 603 294 651
E: lucieprague@seznam.cz