Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

SOUČASNÉ RUSKÉ UMĚNÍ V PRAZE!

Zveme vás na slavnostní zahájení výstavy současného ruského umění s názvem MIMO ŠKOLY / ZA ŠKOLOU, která se bude v Českém centru Praha konat 5. dubna od 18:00.

Výstava reflektuje tvorbu pěti umělců - Vladislava Jefimova, Kirilla Alexandrova, Vladimira Kuprjanova, Nikity Alexejeva a Viktora Alimpijeva. Kurátorem výstavy je ředitel Státního centra současného umění v Rusku (GCSI) Leonid Bažanov, výkonným kurátorem jeho zástupce Vitalij Pacjukov. Výstava vznikla ve spolupráci s Českým centrem Moskva a Státním centrem současného umění v Rusku (GCSI). Výstavu u nás můžete vidět od 6. do 28. dubna 2012. VSTUP ZDARMA.

Vernisáže se zúčastní kurátoři výstavy Leonid Bažanov a Vitalij Pacjukov, vystavené umělce zastoupí Vladislav Jefimov a Kirill Alexandrov. Z Českého centra Moskva dorazí i jeho ředitelka Dana Brabcová. 

Ředitelka Českého centra v Moskvě Dana Brabcová k výstavě řekla: „Přehlídka MIMO ŠKOLY / ZA ŠKOLOU si klade za cíl zintenzivnit vzájemnou galerijní výměnu mezi Českou republikou a Ruskem, proto jsme si za partnera vybrali prestižní a zde v Rusku respektované Státní centrum současného umění.   Doufáme, že výstava bude mít úspěch a těšíme se, že v následujícím roce vystaví v moskevské galerii svá díla přední čeští výtvarníci.“

 Výkonný kurátor Vitalij Pacjukov dodává: „Výstava je výsledkem snah ruských kurátorů představit českému publiku současné ruské umění a jejím cílem je navázat na sporadickou výměnu výstavních projektů mezi Prahou a Moskvou. Výstava představuje průřez různými tendencemi v umění současného Ruska, které se nedá zjednodušit jen na konceptuální školu nebo technologickou linii vývoje současného umění. Dílo nové generace umělců, kteří nejsou českému publiku dostatečně známi, zároveň do určité míry navazuje na dílo nezávislých moskevských umělců, které český výtvarný teoretik Jindřich Chalupecký spojil v neformálním pojmu 'škola Sretěnského bulváru’.“

Výstavního projektu se účastní představitelé hlavních proudů moskevské umělecké scény, kteří vyjadřují vlastní hledisko v rámci určení uměleckého vyjádření, zachovávaje přitom čistotu stylu a osobní pozici. Grafické instalace Nikity Alexejeva v sobě obsahují jasně vyjádřené tradice moskevského konceptualizmu, spojujíce významové (textové) obrazy s vizuálními fenomény. „Texty“ Nikity Alexejeva, vystavěné v strategiích filozofie jazyka a aktuální znakové symboliky, která pramení v kultuře zen-budhismu, se organicky pojí s vizuálními úvahami umělce, a uskutečňují vzájemný dialogický komentář. Objekty Kirilla Alexandrova, umělce, který se stal v posledních letech pionýrem neo-konstruktivistické vlny, nabízejí paradoxní umělecké komunikace, které dokáží vyjadřovat reálie z post-fluxusového období organicky vztažené k pseudovědeckým formám, kdy jsou odhalovány bezprostřední vztahy „ústrojnosti“ uměleckého díla a jeho plastické struktury. Video-artViktora Alimpijeva podává radikální a plnokrevné svědectví o nejnovějších ideách v ruské vizuální obraznosti. Známá kompozice „Slavíček“ (2004), která využívá tradice divadelní kultury, sleduje jeden z archetypálních stavů současné ruské společnosti, jeho usilování o demokratickou autonomii a zároveň jeho tradicionalizmus, archaizmus, jehož obsahem jsou virtuální klišé. Umění čtvrtého účastníka projektu Vladislava Jefimova je určeno multimediálními technologiemi, které v sobě obsahují úvahy o přirozenosti vědeckého poznání, o tradičních vztazích mezi osvětovými formami vědy a o reflektivnosti umění.  „Znějící“ a „létající“ objekty Vladislava Jefimova v sobě nesou hlubokou ironii, s přídechem romantických úvah o dětské vášni k vynalézání. Expozici završuje projekt jednoho z nejvýraznějších představitelů současného foto-umění: umělec Vladimir Kuprjanovproměnil tradiční fotografii ve stereoskopický objekt-instalaci, v mnohovrstevnatý vizuální svět, který v sobě uzavírá vyostřenost konfliktů současných sociálních procesů a mnohorozměrné vědomí obyčejného člověka.

Vitalij Pacjukov doplňuje: „Projekt MIMO ŠKOLY / ZA ŠKOLOU je neoddělitelně spjat s radikální kulturou 60. a 70. let, jeho obrazy organicky nastavují a rozvíjejí hledání ruské vizuální kultury, které jsou svázány s problémy současné „spektakulární společnosti“, počínaje obdobím perestrojky a konče krizí liberálně-demokratických procesů posledních desetiletí, které vygradovaly na počátku našeho tisíciletí. Projekt představuje všechny základní žánry a technologie současné ruské umělecké scény, jeho formy a obrazy jsou při vší své podmíněnosti ve svém svědectví a estetické reflexi uměleckého gesta otevřené a vizuálně přístupné.“              

Výstava vznikla za podpory společností ROSATOM a Mir.1200. 

DUBNOVÝ PROGRAM:

10. 4. 2012, 18:30 / JUNIOR BRASS 
11. 4. 2012, 19:30 / VEŘEJNÝ PROSTOR A 21. STOLETÍ / URBANACT 
20. 4. 2012, 18:30 / DANA KYNDROVÁ / RUSOVÉ… JEJICH IKONY A TOUHY
24. 4. 2012, 18:00 III. BIENÁLE 2012 KAFKA – BORGES 
26. 4. 2012, 18:30 / TOMÁŠ GLANC / NOVÉ SVĚTY NOVÝCH OBRAZŮ
---

VÍCE INFORMACÍ:

Radka Labendz
České centrum Praha
T: 777 055 040
E: labendz@czech.cz


ČESKÁ CENTRA
________________________________________________________________________ 
Posláním Českých center je posilovat dobré jméno České republiky ve světě a prosazovat českou kulturní scénu na mezinárodním poli ve všech odvětvích - výtvarné umění, architektura, design, móda, scénická umění, film, hudba, literatura.  Jejich síť představuje 21 Českých center v zahraničí na 3 kontinentech. Jsou příspěvkovou organizací MZV ČR. České centrum Praha je součástí sítě Českých center.

Podpora českého výtvarného umění v zahraničí patří mezi stěžejní aktivity Českých center. Vedle tradičních a již známých jmen se stále více zaměřují na prezentaci mladé umělecké scény, která získala prestižní česká ocenění a má velkou šanci zaujmout v prestižních zahraničních galeriích. Českou účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění v zahraničí doplňují doprovodnými programy.

Více informací:
ČESKÁ CENTRA – ústředí, oddělení komunikace,  komunikace@czech.cz    
Ivana Síglerová – koordinátorka PR
T: +420 234 668 251
M: +420 725 890 029