Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

STAGED DESIGN AWARD

Výběr z toho nejlepšího z prestižní mezinárodní soutěže mladého designu k vidění v galerii Českého centra Praha od 12. do 16. 4. 2016.

 

 

STAGED DESIGN AWARD V PRAZE (11.–16. dubna 2016, České centrum Praha)

BACK HOME PO MILÁNSKU (12.–30. dubna 2016, České centrum Milán)


Z iniciativy drážďanského designového studia Paulsberg byla založena a v srpnu 2013 vyhlášena česko-německá cena STAGED, oslovující studenty designu. Dnes představuje Staged Design Award jednu z nejuznávanějších soutěží zaměřenou na umělce z Česka a Německa. Od 11. do 16. dubna 2016 zavítají autorská díla i do Prahy. V úterý 12. dubna začíná proslulý Milano Design Week a díky Českému centru Milán bude Italy oslňovat také česká originalita. Partnery obou akcí jsou Česká centra.

ROADSHOW POKRAČUJE V PRAZE

Žhavé novinky ze světa designu se představí v polovině dubna všem znalcům a ctitelům oboru. V Českém centru Praha budou vystaveny nejlepší soutěžní práce mladých studentů designu, které získaly nejvyšší ocenění v mezinárodní soutěži Staged Design Award (STAGED). Výzva spolu s vyhlášeným aktuálním tématem putuje každý rok ke studentům v Česku, Německu a vybranému speciálnímu hostu. V roce 2016 je to Polsko. Vítězné návrhy soutěže vybírá mezinárodní porota složená z pedagogů  a profesionálních designérů z více než 150 přihlášených studentských prací. Jejich prezentace probíhá každoročně na přehlídce v Drážďanech. 

Všechny návrhy kreativních myslí mladých návrhářů jsou dotvářeny ve spolupráci se studenty marketingu a konzultovány s místními výzkumnými ústavy, které odborně dohlížejí nad přenesením navrhovaného technologického postupu do výroby. Pro každý designový návrh, který je zde vytvořen jako prototyp, je zároveň vypracováno obchodní využití i koncept uvedení na trh. ROADSHOW 2016 je zahájena na vernisáži v pondělí 11. dubna 2016 v 18 hodin v Rytířské 31. 

Pražské zastavení inicioval generální konzul v Drážďanech dr. Jiří Kuděla. V České republice bude výstava k vidění také v Ústí nad Labem a ve Zlíně. 

ZDENĚK LYČKA, POVĚŘENÝ ŘÍZENÍM ČESKÝCH CENTER:

„Vítězné práce soutěže a navazujícího workshopu byly spolu s některými vybranými českými designovými kousky k vidění už v rámci STAGED ROADSHOW v Berlíně a Drážďanech, nyní se s nimi seznámí i návštěvníci v Českém centru Praha.“ Instalace výstavy do galerijních prostor přinesla možnost dokonalé interakce, a to i díky workshopu a přednáškám, které zde probíhaly. Ojedinělost této ceny totiž spočívá ve všeobecně nezvyklém propojení: snoubí řemeslo, vědu i kreativní obory.  „Chceme ukázat obrovský tvůrčí potenciál přeshraničního regionu a povzbudit dialog mezi vědou, kreativními průmysly a řemesly,“ dodává  Zdeněk Lyčka. 

DESIGN „V SOUSEDSTVÍ“  

Projekt STAGED s důrazem na Česko a Německo oslovuje vystavovatele i  návštěvníky z obou zemí a měl by se (rozšířen o Polsko) rozvinout ve výkladní skříň designu a platformu pro interdisciplinární výměnu na pomezí těchto tří zemí. Vznikl z iniciativy drážďanského designového studia  Paulsperg ve spolupráci s Messe Dresden, Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) a Sächsische Heimatwerk. Partnerem je České centrum Berlín. 

BACK HOME PO MILÁNSKU

Na prestižním veletrhu Milano Design Week 2016 se pokaždé představuje zhruba 2 500 výrobců nábytku. Každoročně sem zavítá více než 300 000 lidí. Letos se tady budou prezentovat studenti  Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně (UJEP). Výstava s názvem Back Home se uskuteční od 12. do 30. dubna 2016 ve výstavních prostorách Českého centra Milán. Celkem se představí 17 studentů designu. Italové budou moci obdivovat autorská díla, která vznikla díky spolupráci s vybranými lokálními výrobci a řemeslnými dílnami v českých regionech.

OTESÁNEK PO  ITALSKU

Tak trochu morbidní postavička má zase slavit úspěch. Studenti UJEP totiž dostali specifické zadání najít lokálního výrobce v místě, odkud pocházejí, a společně vyvinout nový produkt. Zvítězily textilní hračky. Postaral se o to Radek Brezar, který objevil Marii Mrňávkovou z Kamenického Šenova. Přišli na to, že na světovém  trhu je málo českých postaviček. Stvořili Otesánka a vše, co snědl. Nevšední „otesánkova“ přehlídka je k vidění v Českém centru Milán, které je tradičním partnerem Milano Design Week. 

ČESKÁ CENTRA PROPAGUJÍ ČESKÝ DESIGN 

Prezentace českého grafického, produktového i módního designu ve světě patří k programovým prioritám Českých center. V letošním roce se uskuteční řada prestižních přehlídek, které se neobejdou bez českého zastoupení. Třeba v Rumunsku proběhne Romanian Design Week (zatím doposud jediná akce svého druhu v zemi). Koná se v polovině května a díky Českému centru Bukurešť se na ní představí mladí návrháři z České republiky. 

Jarní sezóna vyvrcholí přehlídkou, která vzešla ze spolupráce Českého centra Londýn a UMPRUM. Výstava českého módního designu Last Fata Morgana, oceněná hlavní cenou (Country Award) na International Fashion Showcase 2016, oficiální doprovodné akci London Fashion Week, se přesune  do Prahy. K vidění bude od 6. do 8. května 2016 ve Ville P651 na pražské Ořechovce. Vernisáž a křest katalogu s fotografiemi Karin Zadrick proběhne 5. května v 18 hodin.   

 

Kontakt pro novináře: 

Oddělení komunikace a marketingu
Petra Jungwirthová, 
tisková mluvčí Českých center: 
M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz;komunikace@czech.cz; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251.


Česká centra pro český design ve světě:

  • podporují účast českého zastoupení na významných přehlídkách a  veletrzích v zahraničí, realizují doprovodné programy s designéry
  • jsou partnery významných českých designových soutěží (Nový (Z)zboží, CzechGrand Design, Bienále Brno…)
  • vítězům cen zajištují zahraniční rezidenční stáže
  • organizují  výstavy, módní přehlídky, workshopy a další akce pro prezentaci českého designu ve světě
     

ČESKÁ CENTRA

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce se uskutečnilo více než 2 700 akcí. Od srpna roku 2015 vede Česká centra Zdeněk Lyčka.