Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

SALÓN LJUBY FUCHS / FOLKLÓR

Ljuba Fuchs se se svými hosty bude 16. března od 18.30 zabývat otázkou role folklóru v dnešní společnosti. VSTUP ZDARMA. Foto: David Musil.

Hosty Ljuby Fuchs budou Dita Hálová, kurátorka výstavy FOLKLOR IS ALIVE!, a etnolog Petr Janeček z Národního muzea. Součástí večera bude komentovaná prohlídka výstavy.

Letošní 20. výročí vzniku Visgrádské skupiny bylo jedním z impulzů pro vytvoření výstavy Folklore is Alive!, za jejíž konceptem stojí kurátorka Dita Hálová s architektem Tomášem Kadeřábkem a designérkou Janou Hradcovou. Cílem výstavy je ukázat vliv tradičního folklóru na tvorbu mladých designérů ze zemí Visegrádu. Výstava volně navazuje na projekt Folklor Party, uskutečněný v roce 2009, ovšem na rozdíl od něj překračuje lokální rozměr a hledí i za hranice České republiky.

Pražský etnolog a folklorista Petr Janeček vystudoval na Fakultě humanitních studií a Filosofické fakultě University Karlovy v Praze, kde v roce 2006 získal doktorát v oboru etnologie. V současné době externě přednáší na Fakultě humanitních studií UK a zároveň je vedoucím Národopisného oddělení Národního muzea. Jeho badatelská a publikační činnost se zaměřuje především na současný slovesný folklor a metodologii, teorii a historii folkloristiky. Veřejnosti je známý především díky knize městských legend Černá sanitka, jejíž první díl vyšel v roce 2006 a která se stala předlohou divadelního představení brněnského HaDivadla, rozhlasové hry Českého rozhlasu Leonardo a stejnojmenného patnáctidílného komentovaného seriálu České televize.

VÍCE INFORMACÍ:

Radka Labendz
České centrum Praha
T: 777 055 040
E: labendz@czech.cz