Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

TINA B.

Festival současného umění TINA B. uvede v Českém centru Praha umělce z Polska, Koreje, Izraele i odjinud. Od 18. do 31. 10. celkem 8 výstav na jednom místě!

Festival TINA B. je přehlídkou kvalitního současného umění od umělců ze všech koutů světa. Už sedmý ročník festivalu se koná od 17. do 31. října 2012 hned na několika místech v Praze. Každý ročník festivalu má své téma, které prostupuje celou přehlídkou. V roce 2012 představuje TINA B. světové umění, jehož jednotící linkou je Art & Happiness. Festival přináší do Prahy umění, které má svůj význam nejen v estetické rovině, ale také v rovině emoční.

 V Českém centru Praha TINA B. představuje: 

  • Tajný život loutek | kurátorka Kamila Wielebska
  • Umění mála | kurátor Jocelyn Fiset
  • GOLEM: Příběh mystifikace a symbol iluze | kurátorka Monika Burian Jourdan
  • Inovace | kurátor Shalom Tomas Neuman
  • GOLEMETAMORPHOSIS jako umělecké ztvárnění štěstí | kurátor Doron Polak
  • 우리[WOO:RI]: vztah mezi tebou, mnou a námi | kurátorka JW Stella
  • De'Longhi speciální projekt
  • TINA B. On the Road

 Tajný život loutek | kurátorka Kamila Wielebska

Sekce Tajný život loutek představí práce mladých polských umělců. Sleduje jemné vlákno surrealismu, jež lze najít ve filmech Konrada Smoleńskiho, v recyklovaných videozáběrech Bogny Burské a v animacích Marty Pajek – nasáklé znepokojivou atmosférou, evokované juxtapozicí obrazů a zvuků, které divákovi odhalují nezvyklou podobu reality.

Umělci: Konrad Smoleński, Marta Pajek, Bogna Burska

 Umění mála | kurátor Jocelyn Fiset

Jocelyn Fiset již nějakou dobu spolupracuje s umělci, kteří pro vizuální umění používají neobvyklé materiály. S omezenými finančními zdroji a maximem představivosti se společně snaží vytvořit kompletní dílo.

Umělci: Jocelyn Fiset, Peter Holmgaard

 GOLEM: Příběh mystifikace a symbol iluze | kurátorka Monika Burian Jourdan

Golem patří k tématu zkrocení přírody, symbolizuje přírodu jako duchovní dokonalost a neviditelnou sílu. Dnešní doba se snaží ovládat přírodu, jako se tehdejší muž snažil ovládnout golema, ale příroda se prudce bouří a ničí všechno okolo, vymyká se kontrole a musí být zkrocena. Za použití zvětšených fotografií krajiny a naší představivosti obživnou stvoření žijící všude kolem nás. 

Umělci: Linda Čihařová

 Inovace | kurátor Shalom Tomas Neuman

Výstava prací umělců, kteří posouvají hranice konvenčních přístupů využitím nových médií a nejrůznějších uměleckých žánrů. Shalom Tomas Neuman zapojil do projektu rozmanitou skupinu umělců z několika zemí: Číny, Jižní Koreje, Německa, Polska, Nového Zélandu, Kanady, Brazílie, Spojených států, ale i z České republiky. Tito umělci představují globální uměleckou komunitu, která se neustále vyvíjí a formuje budoucnost umění. Pracují s mnoha disciplínami - zvukem, videoprojekcemi, akcí, malířstvím, sochařstvím, využívají nalezené předměty nebo pořádají instalace.

Umělci: Carrie Beehan & Clinton Curtis-Querci, Maria Clark, Nick Pavone, Gilber Erouart

 GOLEMETAMORPHOSIS jako umělecké ztvárnění štěstí | kurátor Doron Polak

Izraelští umělci se zabývají obnovenými objekty, které prošly sociální a kulturní transformací. Změny v historických procesech, které se soustředí na témata ze světa židovské tradice, často poskytují zázemí pro uměleckou interpretaci proměny. Na umělecký metamorfní proces může však být také nahlíženo z ekologického hlediska: jako transformace a změny materiálu, se kterým umělci pracují.

Umělci: Roni Ben Ari, Galia Gavish, Michael Lazar

 우리 [WOO:RI]: vztah mezi tebou, mnou a námi | kurátorka JW Stella

Korejská sekce, jejíž kurátorkou je JW Stella, zkoumá roli současného umění v moderní společnosti, v éře globalizace. Prostřednictvím estetického dědictví České republiky a Koreje vytvořili umělci paradigma výrazu „우리 [WOO:RI]“, které v korejštině znamená „my, nás a naše“ a které je metaforou mezilidských vztahů napříč různými kulturami, mezi jednotlivci, komunitami, společnostmi a náboženstvími.

Umělci: Dorothy M YOON, JEONG Hyojin

 De'Longhi speciální projekt

De'Longhi & Jan Chlup: Office Space

Společnost De'Longhi, zastupující italskou značku De´Longhi a tradičního britského výrobce pomocníků do kuchyně Kenwood, dlouhodobě podporuje umění a design. Své zákazníky oslňuje funkčními produkty, které vynikají elegantními liniemi a inovativními barevnými kombinacemi. Pro návštěvníky festivalu TINA B. si ve spolupráci s umělcem Janem Chlupem připravila speciální projekt nazvaný Office Space. Jak název napovídá, koncept je inspirován kancelářským prostředím velké společnosti, ve kterém hrají hlavní roli nejenom lidé, ale také kuchyňský robot Kenwood.

Umělci: Jan Chlup

 TINA B. On the Road

Jak se TINA B. vznáší světem fantazie, setkává se s neobvyklými nápady, kterým nemůže odolat, tak je prostě sbírá a pracuje s nimi. Atypická místa, neobvyklé podmínky a šokující obsah; TINA B. překračuje hranice mezi prostory, obory, kulturami, názory a jejich koncepty.

Umělci: In&out board Antonio Pilade, PP Semp, Sandra Miranda Pattin, Frank Lovisolo-Guillard, Adriana Ospina, Mark Waugh, Martin Romeo, Ignacio Peréz, Bodo Korsig

VÍCE INFORMACÍ: 

Jitka Jurková
České centrum Praha
T: 234 668 505
M: 728 586 854
E: jurkova@czech.cz
 

 

ČESKÁ CENTRA

________________________________________________________________________ 
Posláním Českých center je posilovat dobré jméno České republiky ve světě a prosazovat českou kulturní scénu na mezinárodním poli ve všech odvětvích - výtvarné umění, architektura, design, móda, scénická umění, film, hudba, literatura.  Jejich síť představuje 21 Českých center v zahraničí na 3 kontinentech. Jsou příspěvkovou organizací MZV ČR. České centrum Praha je součástí sítě Českých center.

Podpora českého výtvarného umění v zahraničí patří mezi stěžejní aktivity Českých center. Vedle tradičních a již známých jmen se stále více zaměřují na prezentaci mladé umělecké scény, která získala prestižní česká ocenění a má velkou šanci zaujmout v prestižních zahraničních galeriích. Českou účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění v zahraničí doplňují doprovodnými programy.

Více informací:
ČESKÁ CENTRA – ústředí, oddělení komunikace,  komunikace@czech.cz
Ivana Síglerová 
T: 234 668 251
M: 725 890 029
--- 
Petra Jungwirthová
T: 234 668 237
M: 725 890  030