Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

UKRAJINA NOW!

Společný projekt ČC Kyjev, Velvyslanectví ČR na Ukrajině a Shcherbenko Art Centre představí 10 umělců a 2 umělecké skupiny mladých ukrajinských umělců. Od 31. 5. do 23. 8. 2013.

Jaká je současná umělecká scéna na Ukrajině? Jak přemýšlejí a jak se vyjadřují ukrajinští sochaři, fotografové či malíři? 10 umělců, 2 umělecké skupiny a doprovodný program poskytnou jedinečnou příležitost nahlédnout do tvorby a myšlení mladých umělců ze země, o které toho ve skutečnosti víme jen velmi málo.

Hlavním kritériem výběru umělců do projektu UKRAJINA NOW! byla tvůrčí aktivita, iniciativa, kreativita, smělost v uměleckých projektech, originalita výtvarných řešení a touha po dalším uměleckém vývoji. V projektu se prezentují mladí ukrajinští umělci do 35 let, kteří se účastnili prestižní soutěže MUCHI v letech 2010 – 2012, jejímž iniciátorem a organizátorem je Shcherbenko Art Centre: Nazar Bilyk, Zoja Orlová, Danyjil Halkyn, Maksym Čatský, Pavlo Kovač, Jevhen Samborský, Jurij Bilej, Anna Zvjahincevá, Maryna Taljutto, Volodymyr Saj se skupinou Šapka a Tenpoint.

Projekt pozorně sleduje současné ukrajinské umění, ale také sociální realitu mladého státu, který se potýká s mnoha problémy a zároveň je pln nadějí a tvůrčího potenciálu. Díla vyjadřují otázku národní sebeidentifikace, historického dědictví, problémy sociálního útlaku v kombinaci s těžkými životními podmínkami a snaží se ukázat Ukrajinu v historické i současné podobě. V prostorách Českého centra Praha budou k vidění nejen malby, ale také kresby, fotografie, instalace a sochy. Díla předkládají přehled uměleckých tendencí ukrajinských umělců a zároveň jsou analýzou sociálních podmínek, které mají nesporný vliv na jejich tvorbu. Z druhé strany je projekt manifestací víry v úspěšný rozvoj Ukrajiny a přesvědčení, že se může prosadit v evropském prostoru.

Společný projekt Českého centra Kyjev, Velvyslanectví České republiky na Ukrajině, soukromé galerie Shcherbenko Art Centre a Českého centra Praha bude zahájen za přítomnosti J.E. Ivana Počucha, velvyslance České republiky na Ukrajině, Dagmar Ostřanské, ředitelky Českého centra Kyjev,  

Maryny Shcherbenko, ředitelky galerie a kurátorky výstavy. Slavnostní vernisáže se zúčastní rovněž trojice ukrajinských umělců Jurij Bilej, Pavlo Kovač, Maryna Taljutto.

 

Recipročně se ve spolupráci se Shcherbenko Art Centrem uskuteční letos na podzim velká přehlídka vítězů ceny Jindřicha Chalupeckého v Kyjevě.

 

Doprovodný program výstavy:

 

  • 17. 6. 18.00 Literární U-krajinou Překlady ukrajinské literatury do češtiny po roce 1989 (ve spolupráci s Českou asociací ukrajinistů a Ústavem východoevropských studií). 
  • 19. 6. 18.00 Prezentace putovní výstavy „Lidská práva v ofsajdu“ Dokument o porušování lidských práv a úpadku demokratických svobod na Ukrajině, 18.30 Promítání filmu „Ukrajinská Chelsea“, 20.00 debata s ukrajinskými aktivisty o současné Ukrajině a jejích problémech (ve spolupráci s Člověkem v tísni) 

 

 

 

Místo konání:  České centrum Praha, Rytířská

31, Praha 1.

Vernisáž výstavy se koná 30. 5. 2013 v 18.00 hodin.

 

Otevírací doba:

Pondělí - pátek od 10 – 17 hodin.

VSTUP VOLNÝ.

Výstava potrvá do 23. 8. 2013

 

Více informací:

www.czechcentres.cz/prague;

www.czechcentres.cz;

 

ČESKÁ CENTRA

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová. 

 

Česká centra v oblasti výtvarného umění

Podporují účast českého zastoupení na významných mezinárodních přehlídkách, veletrzích a realizují doprovodné programy s designéry.

Jsou partnery významných českých designových soutěží (Nový zboží, Czech Grand Design, Bienále Brno, Cena kritiky za mladou malbu, Cena Věry Jirousové), vítězům cen zajištují zahraniční rezidenční stáže.

Organizují výstavy, módní přehlídky, workshopy a další akce pro prezentaci českého designu ve světě.

Ve vlastních výstavních prostorách prioritně představují  současné  výtvarníky  s propojením na místní umělce a instituce.

Podporují českou účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění a realizují doprovodné programy jako např. diskuse, workshopy apod. 

 

Kontakty pro novináře:

Česká centra - ústředí        

Petra Jungwirthová, odd. komunikace         

M: +420 725 890 030

E: komunikace@czech.cz

www.czechcentres.cz 

 

ČESKÉ CENTRUM PRAHA

Jolana Součková, produkce

M: +420 724 587 661

E: souckova@czech.cz