Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

UMĚNÍ KOMIKSU, KOMIKSOVOST V UMĚNÍ

České centrum Praha představí v rámci festivalu KomiksFest! pestrou přehlídku současného českého komiksu a výtvarného umění, které s prvky a postupy komiksu pracuje.

Výstavu s názvem UMĚNÍ KOMIKSU, KOMIKSOVOST V UMĚNÍ připravili kurátoři Eva Janáčová a Radim Kopáč. Součástí expozice bude interaktivní prostor vytvořený přímo pro prostor galerie Českého centra Praha umělcem Karlem Jerie. K vidění 4. - 26. 11. 2011. VSTUP ZDARMA.

"Výstava, která představuje deset autorů (autorských dvojic), byla premiérována na podzim 2009 v Českém centru ve Varšavě a od té doby oběhla dalších šest destinací po celém světě (Chorzów, Poznaň, Tel Aviv, Budapešť, Košice, Sofie); v Českém centru Praha má tento výstavní projekt svoji derniéru." doplnila ředitelka Českého centra Praha Jolana Součková.d

Komiks se stal po roce 2000 v České republice fenoménem: zbavil se nálepky pokleslé zábavy a stal se plnohodnotnou uměleckou kategorií, kterou berou v potaz masová média, odborné kruhy i široká čtenářská obec. Zásluhu na tom mají zejména průkopnické práce Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99 (Alois Nebel), Vojtěcha Maška a Džiana Babana (Monstrkabaret Freda Brunolda), Lucie Lomové (Anna chce skočit) nebo Jiřího Gruse (Voleman). Jde o díla, která suverénním výtvarným i literárním jazykem pracují s náměty z moderních českých dějin stejně jako ze všednodenního života ve velkoměstě. Výstava UMĚNÍ KOMIKSU, KOMIKSOVOST V UMĚNÍ sleduje komiks a výtvarné umění v těch bodech, kde spolu souvisejí, ovlivňují se a prolínají. Přitom se snaží předvést výrazovou šíři – od Martina Velíška a Michala Machata přes Josefa Bolfa, Karla Jerieho, Adolfa Lachmana nebo Petra Nikla po výše jmenované autory. Cílem výstavy není komplexnost, ale o ukázka možností jedinečného média.

Ředitelka Českého centra Praha J. Součková a kurátorka E. Janáčová zahajují výstavu UMĚNÍ KOMIKSU, KOMIKSOVOST V UMĚNÍ. Foto: L. HoudekKurátor výstavy Radim Kopáč. Foto: Lukáš HoudekŘeditel Českých center Michael Pospíšil hovoří s kurátorkou výstavy Evou Janáčovou. Foto: Lukáš HoudekZLOČIN V PŘÍSTAVU, interaktivní prostor vytvořený přímo pro prostor galerie Českého centra Praha autorskou dvojicí Lukášková-Jerie. Foto: Lukáš HoudekZLOČIN V PŘÍSTAVU, interaktivní prostor vytvořený přímo pro prostor galerie Českého centra Praha autorskou dvojicí Lukášková-Jerie. Foto: Lukáš HoudekVíce fotografií z vernisáže výstavy naleznete v naší galerii ZDE. Foto: Lukáš Houdek

KURÁTOŘI VÝSTAVY:

Eva Janáčová vystudovala dějiny umění a religionistiku, vedle odborné uměleckohistorické činnosti se věnuje kurátorství, psaní výtvarných recenzí a lektorské práci. Publikuje v novinách (Literární noviny) i v odborném tisku (Religio, Nový Orient aj.). Specializuje se na dějiny židovské a izraelské výtvarné kultury. Je řešitelkou několika výzkumných grantů, profesně spolupracuje především s FF UK a FAMU. Naposledy kurátorsky připravila výstavy Lola Beer Ebner – první dáma izraelské módy (Olomouc, 2010), Původ, místo, krajina. Pojetí prostoru v dílech česko-izraelských fotografů (Praha, 2011), Tomáš Ungár – Ve slovech se žije (Olomouc, 2011). Pro Česká centra přichystala putovní výstavní projekt Zrcadlení – současný český autoportrét. Poslední tři léta žije mezi Prahou a Jeruzalémem.

Radim Kopáč pracuje jako redaktor, editor, literární a výtvarný kritik. Publikuje v novinách (Mf Dnes) i odborném tisku (Dějiny a současnost). Napsal několik knižních rozhovorů (mj. s B. Grögerovou, J. Kovandou, P. Králem a B. Nuskou). Naposledy vydal tituly Vrchlický erotický. Rytíř Smil a další erotika připisovaná Jaroslavu Vrchlickému (s J. Schwarzem, 2011), Létavice touhy. Erotismus v dílech Zbyňka Havlíčka, Jany Krejcarové a Egona Bondyho (2011) a Pohlavní sklony v pořádku? Erotika v kultuře, kultura v erotice (v českém kontextu po roce 1989) (s J. Schwarzem, 2011). Od roku 2010 zaměstnanec Ministerstva kultury ČR a editor časopisu Živel.

Vystavující autoři: Josef Bolf, Jiří Grus, Karel Jerie, Adolf Lachman, Lucie Lomová, Michal Machat, Vojtěch Mašek / Džian Baban, Petr Nikl,  Jaromír 99 / Jaroslav Rudiš, Martin Velíšek

DOPROVODNÝ PROGRAM:

3. 11. 2011, 18:00 / SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÝSTAVY
4. 11. 2011, 17:00 / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S KURÁTORKOU VÝSTAVY EVOU JANÁČOVOU
10. 11. 2011, 10:00 – 17:00 / VÝTVARNÁ DÍLNA KREATIVNÍ HRY S UMĚNÍM
22. 11. 2011, 17:00 / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S KURÁTOREM VÝSTAVY RADIMEM KOPÁČEM

---

VÍCE INFORMACÍ:

Radka Labendz
České centrum Praha
T: 777 055 040
E: labendz@czech.cz

 

Tisková zpráva ve formátu Word