Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

YEHUDA BACON / NÁVRATY

České centrum Praha připravilo retrospektivní výstavu významného izraelského umělce s československými kořeny Yehudy Bacona. Výstava bude otevřena od 9. září do 1. října 2011.

Výstava YEHUDA BACON / NÁVRATY je první českou výstavou tohoto významného izraelského malíře s československými kořeny.

Yehuda (Jiří) Bacon se narodil v tradiční židovské rodině v Ostravě, v předválečném Československu v roce 1929. V roce 1942 nucen odjet s rodiči do Ghetta Terezín, odkud byl v prosinci 1943 deportován do Osvětimi. V Terezíně bydlel ve „slavném“ bloku L 417 pro chlapce mezi 13 až 16 roky, kde žili i jeho kamarádi Hanuš Hachenburg, Petr Ginz či Kurt Kotouč.  A právě tady, pod vedením slavných učitelů jako byli Otto Ungar, Bedřich Fritta, Leo Haas či Karel Fleischmann, ho nadchlo malířství a malířské vlohy objevil i sám v sobě.

V roce 1946 se Yehuda spolu s dalšími židovskými sirotky dostal do péče sionistické organizace, která děti převezla do Palestiny. Yehudu tu velmi vstřícně  přijaly česko-německé kruhy rodáků, stal se chráněncem Maxe Broda, Hugo Bergmana, Martina Bubera i Gershoma Scholema. Na Brodovo doporučení se stal studentem Mordechaje Ardona na Akademii výtvarných umění Becalel v Jeruzalémě. Následovaly studijní pobyty v Londýně, v Paříži a ve Florencii, poté v New Yorku, Skandinávii, Holandsku i v Německu, kde se Yuda formoval pod vedení Bernarda Redera.

Yehuda BaconYehuda BaconYehuda BaconYehuda BaconYehuda Bacon

Další obrazy Yehudy Bacona naleznete ZDE.

Od 2. poloviny 50. let představil Yehuda Bacon své dílo v rámci samostatných i kolektivních výstav nejen v Izraeli, ale i v zahraničí. Jeho obrazy se staly součástí významných světových sbírek, především v Izraelském muzeu a v památníku Jad Vašem v Jeruzalémě, v Britském museu a ve Victoria and Albert Museum v Londýně či v The Magnes Collection of Jewish Art and Life v Berkeley a v  Knihovně Kongresu ve Washingtonu v USA. Od roku 2009 funguje v německém městě Würzburg nadace, která spravuje a archivuje podstatnou část díla Yehudy Bacona.

I když Yehuda Bacon celý svůj život zasvětil malířství a výtvarné práci, věnuje v posledních desetiletích svůj čas i budování německo-židovského přátelství a aktivní účasti na křesťansko-židovském dialogu. Tyto aktivity se odráží nejen v jeho životních postojích, ale zpětně i v jeho díle. 

Koncepce výstavy a texty: Lena Arava Novotná
Kurátorka výstavy: Anna Pravdová
Díla zapůjčil: Jens Oertel, nadace Yehudy Bacona ve Würzburgu
---

Výstava vznikla ve spolupráci s panem Jensem Oertelem, Kunstsammlung der Diözese Würzburg a Českým centrem Tel Aviv. Děkujeme Velvyslanectví Státu Izrael v Praze, Česko-německému fondu budoucnosti, Evropskému institutu odkazu šoa, hotelu U Zeleného hroznu a Českému vinařství Chrámce za jejich podporu.  

DOPROVODNÝ PROGRAM:

9. 9. 2011, 11:00 / SETKÁNÍ S YEHUDOU BACONEM
15. 9. 2011, 10:00 – 17:00 / VÝTVARNÁ DÍLNA KREATIVNÍ HRY S UMĚNÍM
22. 9. 2011, 16:00 / PROMÍTÁNÍ FILMU DŮM SE ZELENOU STŘECHOU
27. 9. 2011, 18:30 / HANA FREJKOVÁ: DIVNÝ KOŘENY

VÍCE INFORMACÍ:

Radka Labendz
České centrum Praha
T: 777 055 040
E: labendz@czech.cz

Tisková zpráva ve formátu Word