Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

Z MÍSTA NA MÍSTO

Komponovaný projekt programu globálního rozvojového vzdělávání PRVák organizace ADRA se představí ve sklepních prostorách Českého centra Praha od 7. do 28. 6. 2013

V nových suterénních prostorách Českého centra Praha bude od 6. června 2013 k vidění komponovaný projekt s názvem Z MÍSTA NA MÍSTO. Jeho ambicí je nalezení odpovědi na otázky „Proč a jak se lidé i věci v dnešním propojeném světě pohybují? Jak dát náš běžný život do souvislosti s životem lidí v jiných částech světa?“. Nedílnou součást tvoří interaktivní výstava Supermarket svět (odbornou garanci této části projektu poskytl Petr Nikl).  Další část přehlídky s názvem

Colors of My Life představí fotografie a kresby dětí z různých rozvojových zemí. K vidění budou též práce vítězů výtvarné soutěže žáků tuzemských základních škol a Českých škol bez hranic. Projekt organizuje Program globálního rozvojového vzdělávání PRVák nevládní organizace ADRA ve spolupráci s Českými centry. Koná se pod záštitou Karla Schwarzenberga, místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR.

Globální rozvojové vzdělávání se snaží hravou a zajímavou formou motivovat žáky a studenty k přemýšlení o globálních tématech přesahujících hranice států, jako jsou migrace, chudoba, odpovědná spotřeba, ekologická udržitelnost a podobně.  „S podobným záměrem jsme koncipovali i výstavu Z místa na místo. Poutavým způsobem chceme ukázat, že to, jak se chováme tady a teď, může mít vliv na lidi žijící na druhé straně planety,“ vysvětluje Tereza Čajková, vedoucí programu globálního rozvojového vzdělávání PRVák nevládní organizace ADRA.

Děti i dospělí návštěvníci mohou během výstavy hledat a nalézat odpovědi na otázky například kolik váží naše tričko a kolik vody se spotřebuje na jeho výrobu, odkud pocházejí různé součástky mobilního telefonu nebo jak prožívají svůj obyčejný den děti v Beninu, Indii, Etiopii a v dalších vzdálených zemích.

Projekt nabídne výstavu Supermarket Svět vytvořenou organizací Na Zemi. Interaktivní výstava vybízí ke zkoumání souvislostí výroby věcí naší každodenní potřeby a jeho odborným garantem je Petr Nikl. V rámci další části přehlídky se návštěvníci mohou setkat s fotografiemi a kresbami každodenních příběhů dětí z různých kultur Colors of my life.  Součástí výstavy je také prezentace vítězných prací výtvarné soutěže, do které se přihlásili žáci tuzemských základních škol a Českých škol bez hranic, které s Českými centry v zahraničí úzce spolupracují. Děti ve věku 7 – 15 let zpracovávali téma pohybu v globalizovaném světě. Celkem se zapojilo 165 základních škol a 2300 dětí. „Výtvarné počiny, které se na toto téma sešly, jsou velkou inspirací, které bychom my dospělí měli určitě naslouchat“, říká Jolana Součková z Českého centra Praha. „Jsme rádi, že organizace ADRA vyslechla naši výzvu oslovit školy v ČR i v zahraničí se speciálním tématem, které dlouhodobě zajímá i Česká centra.“

V rámci doprovodného programu proběhnou také workshopy pro školy a semináře globálního rozvojového vzdělávání pro učitele.

 

 

 

 

DOPROVONÝ PROGRAM:

6. 6. 14.00: předání cen vítězům výtvarné soutěže pro základní školy - moderuje Petr Vacek

13. 6. 18.00: workshop k výstavě Supermarket Svět - moderuje Barbora Kroužková

17.6. 18.00: výtvarný workshop Recytvorba

20. 6. 18.00: Cesta. Veřejné čtení z cyklu Povídek pro Adru literární přílohy Práva Salon (K.Tučková, I.Dousková a další)

Po-Pá: workshopy pro žáky ZŠ i SŠ (nutná rezervace dopředu)


Více informací:

www.czechcentres.cz/prague

www.czechcentres.cz

www.adra.cz/vystava

www.adra.cz/prvak
www.adra.cz

 

Místo konání:  České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1.

Vernisáž výstavy 6. 6. 2013 v 18.00 hodin.

 

Otevírací doba:

Pondělí - pátek od 10 do 17 hodin.

VSTUP VOLNÝ.

Výstava potrvá do 28. 6. 2013

--------------------------------------

 

Program globálního rozvojového vzdělávání PRVák:

Program globálního rozvojového vzdělávání PRVák nevládní organizace ADRA rozvíjí samostatné myšlení a otevřenost vůči světu kolem nás. Vede žáky, studenty i pedagogy k zájmu o globální témata, jako je migrace, ochrana životního prostředí, chudoba, odpovědná spotřeba, spravedlivý obchod, lidská práva atd. Zároveň je motivuje k tomu, aby se aktivně podíleli na řešení místních i globálních problémů. 

ČESKÁ CENTRA

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.

 

Kontakty pro novináře:

Česká centra - ústředí      

Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center

M: +420 725 890 030

E: komunikace@czech.cz

www.czechcentres.cz 

ČESKÉ CENTRUM PRAHA

Jolana Součková, produkce

M: +420 724 587 661

E: souckova@czech.cz

 

ADRA, o.s. (rezervace workshopů pro školy)
Tereza Čajková, vedoucí programu globálního rozvojového vzdělávání PRVák
M: +420 734795307

E: tereza.cajkova@adra.cz

ADRA, o.s.

Michaela Kreuterová, oddělení komunikace
M: +420 734795306

E: michaela.kreuterova@adra.cz